Horoskop Assangeova uvěznění na ekvádorské ambasádě

19.06.2017 18:34

Julian Assange, zakladatel WikiLeaks, se sám vydal britské policii 7. prosince 2010. Následující den jsem pro něj obdržel tento horoskop: 8.12. 2010, 10:54 UT+1:0, Londýn. Tentokrát jsem zvolil systém domů Campanus (místo Placidus), protože Slunce se ocitne ve 12. domě.

Tvar horoskopu je Miska, kdy jsou planety rozloženy přibližně v jedné polovině horoskopu. Jde o východní Misku, to znamená, že se většina planet nachází ve 4. a 1. kvadrantu, tedy v oblasti „já“. Miska vyjadřuje idealistickou snahu rozvíjet své zájmy. Převládá nechuť ovlivnit „protilehlou“ část vědomí (prázdná polovina zůstává nedotčená). Člověk se nechává unášet jednou ideou či jedním způsobem vytváření reality a ani neočekává, že dojde k zásadnímu obratu v jeho situaci.

Vůdčí - tažnou planetou Misky je zde Saturn v 8. domě ve znamení Vah, což ukazuje na obtíže navázat těsnější partnerské vztahy a vztahy k lidem vůbec. Navázat a prožívat hlubší vztahy - porozumět si a sdílet hezké společenství s druhými lidmi – je zde blokováno Assangeovým uvězněním v prostoru ekvádorské ambasády. Obecně platí, že člověk se Saturnem v 8. domě by možná rád zpřetrhal fyzická, citová i materiální pouta s lidmi, s nimiž navázal pevnější či důvěrnější vztah, aby dosáhl větší nezávislosti, ale životní situace a strach začít znovu od začátku s nejistým výsledkem mu to neumožňují. Obrovské „břemeno“ mu brání navazovat nové nezávislé vztahy (zde je to hrozba zatčení a vydání do USA). Zůstává proto zajatcem, ochráncem i nositelem cizích hodnot, hmotných prostředků a vztahů. Lidé se Saturnem v 8. domě mohou procházet procesem odcizování se světu druhých lidí, ale úplně zpřetrhat vazby k původním partnerům či spojencům nedokáží (Molo zničené bouří je rekonstruováno – stupeň pro Saturna ve Vahách). Planety ve Vahách mají společenský – ideově kulturní charakter.

Luna v 1. domě v Kozorohu leží v kvadratuře na Saturna v 8. domě (Váhy). To je vůbec nejpesimističtější postavení Luny (Luna v Kozorohu v kvadratuře na Saturna). Luna v Kozorohu chladnokrevně kráčí za prospěchem bez ohledu na rizika. Obavy a strach jí otevírají cestu za pokladem a dobrodružstvím. Vyhledává nejpodivnější místa k činnosti a přebývání. Vyznačuje se „riskantní“ ctižádostí. Lidé s Lunou v Kozorohu se těžko smiřují s politickým nebo hmotným neúspěchem. Ocitají se na nepřístupných a nežádoucích místech – v jakési dobrovolné izolaci, kde musejí čelit nejbizarnějším představám o světě (často jsou vyšetřováni a stíháni). Luna v 1. domě v Kozorohu hned za ascendentem ukazuje na člověka, který se prezentuje svému okolí jako někdo, kdo uvízl v nebezpečné a zdánlivě bezvýchodné situaci na izolovaném místě. Jeho osobnostní projev je zcela pod vlivem této bizarní situace. Kvadratura Luny v Kozorohu na Saturna přináší depresi, pesimismus a osamělost. Člověk je připraven o poslední radost z toho, co má, kde se nachází a čím je. Cítí velkou tíhu a zmar z vytvořené situace (Pětileté dítě vleče velkou nákupní tašku – stupeň pro Lunu v Kozorohu). V tomto případě je zbaven i volného fyzického pohybu. Napěťový aspekt mezi Lunou a Saturnem vždy znamená určitý druh postihu - nedobrovolného omezení ("strádání").

Osm planet na východní polokouli značí výrazný individualismus; vědomí více zaměřené na sebe - svůj osobní prostor a cíle.

Slunce nad obzorem, Luna pod obzorem: vědomí „Já jsem“ je prožíváno viditelně ve světě, představivost a psychické vnímání je prožíváno v soukromí skrytého světa.

Druhý kvadrant neobsazený: nedostatečné vymezení emocionálního a tvůrčího prostoru (nedostatečná obhajoba vlastní identity, kreativity a životního stylu).

Sedm planet v záporných znameních (+Asc), tři planety v kladných znameních. Převládá pasivita nad aktivitou. Čtyři planety v zemském znamení Kozoroha (+Asc), tři planety ve vodních znameních, dvě planety ve vzdušných znameních, jedna planeta v ohnivém znamení. Převaha planet v Kozorohu značí sílu a houževnatost k zdolávání fyzických či hmotných podmínek a cílů. Nejméně zastoupený ohnivý živel (Slunce ve Střelci) ukazuje na nedostatek niterného nadšení, iniciativy a tvůrčí dominance.

Vztah Slunce a Luny: fáze 0° - 45°: nový začátek, výzva.

Merkur-Epiméteus (vychází po Slunci) vzdálený 19° od Slunce: ukazuje na bojácný, méně sebevědomý postoj, svázaný tradicemi a vzory, jímž bytí hledá své zaměření a způsob myšlenkového nebo činorodého sebevyjádření.

Ascendent ve znamení Kozoroha. Duše zde říká: chci být vnímána jako ten, kdo touží setrvat v kázni a sebeovládání a vyjít ze všeho jako vítěz (duch zvítězí nad hmotou), kdo zachovává věrnost svým předsevzetím a poznává odvrácenou stránku života (Uctívač ohně medituje nad konečností své existence – stupeň pro Ascendent v Kozorohu).

Slunce ve 12. domě ve znamení Střelce: bytí si zvolilo jako svou nejvyšší představu o sobě samém „vykoupení“ ze závažného přestupku proti normám, spočívajícího v nezákonném volném šíření nejrůznějších informací. Slunce zde ukazuje na někoho, kdo se v rámci nějaké skupiny významně provinil vůči cizím právům („hackerský kentaur“, který zasáhl svým šípem bohy na nejcitlivějším místě), kdo nyní čerpá sílu z nevědomých skrytých pohnutek, kdo se musí vyrovnat sám se sebou coby „černou ovcí“ a spolehnout se na moc a pomoc nejrůznějších institucí (Působivá oslava velikonoc za úsvitu na vrcholku kopce – stupeň pro Slunce ve Střelci). Planety ve Střelci charakterizuje touha pracovat pro novou širší perspektivu, nové porozumění.

Slunce ve 12. domě (Střelec) tvoří sextil na Saturna v 8. domě (Váhy), což hovoří o trvalé „tiché“ „osamocené“ „sofistikované“ politické, veřejné a finanční podpoře, o respektu a uznání, jež narážejí na překážky a mlčení u politického a mediálního mainstreamu.

Mars leží ve 12. domě v Kozorohu v konjunkci s Merkurem, Plutem a vzestupným lunárním uzlem. „Prvorepublikoví“ astrologové by to komentovali větou: mocní političtí nepřátelé v pozadí. Člověk vede osamocený vytrvalý boj s mocenskými strukturami („velkými zvířaty“) za uznání duševního vlastnictví nabytého ukořistěním tajných vládních depeší a dokumentů (Indiánský náčelník žádá od shromážděného kmene uznání moci – stupeň pro Marta v Kozorohu). Člověk s Marsem, Merkurem a Plutem ve 12. domě v Kozorohu může být přesvědčen o tom, že převratně hýbe „dějinami násilí“, že významně posouvá hranice v poznávání toho, jak to funguje v nepřístupném „zlém“ světě „velkých zvířat“ (kde moc a síla znamenají právo). Deset kmenů pod klenutým průchodem vedoucím do temných lesů – stupeň pro Merkura v Kozorohu.

Venuše ve Štíru v 9. domě v sextilu na Merkura a Pluta v Kozorohu ve 12. domě může znamenat více věcí: například vášeň pro uchovávání a prohlížení nejrůznějších sdělení a dokumentů podléhajících cenzuře a sloužících jako cenný poklad pro svět; nebo může jít o zážitek z navázání důvěrného vztahu s někým, kdo se dopodrobna zajímá o Assangův komplikovaný případ; nebo může harmonický aspekt Venuše v 9. domě na Merkura a Pluta ve 12. domě znamenat vítězství Assangeových právníků a obrat v jeho situaci, kdy se z psance stane „vymahatel práva“ požadující velké odškodné za způsobenou újmu (Masivní skalnaté pobřeží odolává nárazům moře – stupeň pro Venuši ve Štíru).

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode