Horoskop inaugurace prezidenta Zemana

12.06.2017 23:00

Není to prezidentský horoskop, ale horoskop samotné inaugurační slavnosti: 7.3. 2013, 13:01 (UT+1:0), Praha


Tvar horoskopu je něco mezi Miskou a Lokomotivou, kdy jsou planety rozptýleny do útvaru o přibližně 210°, zbylých 150° je prázdných. Vůdčí – tažnou planetou je zde retrográdní Saturn v 5. domě. Miska vyjadřuje idealistickou snahu rozvíjet své zájmy. Převládá nechuť ovlivnit „protilehlou“ část vědomí (prázdná polovina zůstává nedotčená). Člověk se nechává unášet jednou ideou či jedním způsobem vytváření reality a ani neočekává, že dojde k zásadnímu obratu v jeho situaci. Lokomotiva již označuje někoho, kdo vyvíjí postupný tlak na chod událostí, kdo nenechává nic náhodě, nebojí se rozšiřovat pole svého působení.

Vůdčí - tažnou planetou je zde retrográdní Saturn v 5. domě ve znamení Štíra: snaha vyjádřit osobitost a kreativitu je brzděna a omezována rigidními představami a zakořeněnými obavami a strachy z neznámého. Jinak řečeno: vyskytují se zde překážky osobitým způsobem vyjádřit jedinečnost obřadu, zahrnujícího symbolické předání politické a státnické moci do rukou nového prezidenta. Inaugurační obřad podléhá přísným protokolárním pravidlům, přesto mluvčí Miloše Zemana Hana Burianová o inauguraci uvedla, že bude obsahovat určité perličky, které v dřívějších inauguracích nebyly. Velký bál v salónech ambasády - stupeň pro Saturna ve Štíru. Planety ve Štíru charakterizuje touha podílet se na obnově či proměně světa, případně nově definovat „dobro“ a „zlo“.

Osm planet na západní polokouli značí otevřenost světu, touhu po odezvě, snahu harmonizovat a sdílet.

Slunce nad obzorem, Luna pod obzorem: vědomí „Já jsem“ je prožíváno viditelně ve světě, představivost a psychické vnímání je prožíváno v soukromí skrytého světa.

První kvadrant neobsazený: nedostatečné vymezení vlastního životního prostoru (nedostatečné hájení soukromí a vlastní nezávislosti).

Osm planet v záporných znameních (+ Asc), dvě planety v kladných znameních. Převládá pasivita nad aktivitou. Šest planet ve vodních znameních (+Asc), z toho pět planet v Rybách, dvě planety v zemském znamení Kozoroha, jedna planeta v ohniv m znamení a jedna ve vzdušném znamení. Převaha vody (zejména Ryb) značí především snahu podrobit se a souznít. Nejméně zastoupený ohnivý živel (Uran v Beranu) a vzdušný živel (Jupiter v Blížencích) ukazuje na nedostatek vlastní iniciativy, nadšení a průkopnictví a na nedostatek ideové volnosti a diskuze.

Vztah Slunce a Luny: fáze 270 – 315: snaha uspořádat své záměry a myšlenky - dát jim pevnou formu.

Merkur-Prométeus (vychází před Sluncem) vzdálený 6° od Slunce: sebevědomější a zdrženlivější postoj, jímž bytí nezávisle na vzorech hledá své zaměření a způsob myšlenkového a činorodého sebevyjádření.

Ascendent ve znamení Raka: bytí zde říká: chci být vnímáno jako ten, kdo zachovává nejhlubší tradice a zkušenosti. (Knihovna v luxusní rezidenci. Hosté jsou pohrouženi do četby vzácných knih - stupeň pro Ascendent v Raku.)

Slunce v 9. domě ve znamení Ryb zde značí významný duchovní obřad, spojený se slavnostním uvedením do nové funkce (Pod nesmírnou oblohou dav lidí pozoruje uchvacující divadlo – stupeň pro Slunce v Rybách). Slunce v 9. domě ukazuje na reprezentativní poslání. Ve znamení Ryb pak značí náboženskou instituci nebo obřad – obecně praktikovaný a předávaný způsob jednání a řízení, který je důležitý pro existenci nějaké organizace a komunity.

Luna leží v 6. domě ve znamení Kozoroha. Lidé s Lunou v Kozorohu se ocitají na nepřístupných a nežádoucích místech – v jakési dobrovolné izolaci, kde musejí čelit chladnému vnímání skutečnosti. V 6. domě jsou pracovní návyky a zaběhnuté rituály ovládány bizarním ctižádostivým psychodramatem. Skoro to vypadá, jako by byl lid v inauguračním ceremoniálu pojímán jako něco „nízkého“ a „sobeckého“, co si musejí elity národa, shromážděné na Pražském hradě, držet dál od těla. Ač mnoho lidí dávalo najevo, že Miloš Zeman není jejich prezidentem (dokonce někteří politici zvažovali svou účast na inauguraci), historie a Ústava ČR se na ně málo ohlíží. Generál s noblesou přijímá porážku – stupeň pro Lunu v Kozorohu.

Merkur leží v horoskopu v konjunkci s Venuší v 9. domě ve znamení Ryb, což značí snahu definovat, vyjádřit a v tichém odevzdání radostně prožít posvátný okamžik, spojený s inaugurací prezidenta. Inaugurační ceremoniál je v horoskopu pojímán jako iniciační proces, během něhož shromáždění lidé prosí o zasvěcení pro novou hlavu státu (Iniciační zkoušky, kterými adepti musejí projít – stupeň pro Merkura a Venuši v Rybách). Planety v Rybách působí dojmem, jako by přijímaly bez odporu svou posvátnou roli v životě, jako by se obětovaly vyššímu světu, zasvětily vyššímu řádu. Konjunkce Merkura a Venuše 9. domě v Rybách pomáhá lidem pochopit a poznat, že ve vesmíru existuje neviditelný všudypřítomný zdroj krásy a dobra.

Pluto v 6. domě v Kozorohu tvoří sextil na Merkura a Venuši v Rybách v 9. domě, což značí úspěšně provedený rituál, při němž si společnost uvědomuje potřebu vyšší sounáležitosti, aby mohla dobře fungovat a prospívat v běžném životě. Aspekt hovoří o tom, že má život hlubší a smysluplnější význam, než se na první pohled zdá, že vyšší potřeby a touhy jednotlivce mohou být uspokojeny a naplněny jen ve službě ostatním.

Merkur a Venuše v 9. domě v Rybách tvoří trigon na Saturna v 5. domě ve znamení Štíra, což značí pečlivě, systematicky a odpovědně do detailu vypracovaný akt ceremoniálního obřadu.

Jupiter v 11. domě v Blížencích tvoří kvadraturu na Venuši a Merkura v 9. domě v Rybách, což ukazuje na nesplnitelná očekávání, která s sebou přináší instalace nového prezidenta. V onom posvátném okamžiku slavnostního „křtu“ prezidenta kdekdo doufal, že volba Miloše Zemana bude mít blahodárný vliv na další vývoj země, že přinese podnětné myšlenkové prostředí a kvas. Kvadratura Merkura s Jupiterem ukazuje na chybný úsudek a přehnaný optimismus, na vychvalování nějaké věci. Kvadratura Venuše s Jupiterem ukazuje na ztrátu důvěry a rozčarování z nesplněných slibů. Jupiter v 11. domě říká, že největší naděje jsou vkládány do budoucnosti, že „největší štěstí“ leží ve společné volbě a sebeurčení dosáhnout vzdálených cílů. Planety v Blížencích charakterizuje každodenní komunikace a myšlenkový vzruch.

Uran v 10. domě ukazuje na změnu, k níž dochází: Pražský hrad má nového pána a země nového představitele. Sedmého března minutu před půlnocí se rozezněly zvony ve svatém Vítu, byla svěšena prezidentská standarta a Hrad se symbolicky uzavřel až do pátku 8. března 2013, kdy proběhla inaugurace nového prezidenta.

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode