Horoskop senátora Marka Hilšera

20.10.2018 19:42

Horoskop Marka Hilšera vznikl ještě před prezidentskou volbou: 8.12. 2017, 12:14 (UT+1:0), Praha.

Tvar horoskopu: Lokomotiva. Planety jsou rozptýleny ve dvou třetinách horoskopu (240°), zbytek (120°) je prázdných. Lokomotiva hovoří o vytrvalém a nepolevujícím tlaku a postupu. Vůdčí - tažnou planetou je zde Luna ve Lvu v 6. domě. Luna ve Lvu značí tvůrčí „vševědomí“. Člověk je otevřený univerzální tvůrčí seberealizaci, je pevný v postojích a netečný k postojům či soudům druhých. Je to takový samorost, kterého to táhne k „výšinám“ - novým tvůrčím (životním) sebevyjádřením. Nezáleží mu na postavení či funkci, jde si za svým osobním „prožitkem“. Osoba s Lunou ve Lvu říká: „Já jsem“ - sám sebe vyjadřuji a zakouším donekonečna. Jejich problémem může být, že se mohou točit v kruhu vlastní „osobitosti“, zkoumat bezpočet „poloh“, v nichž zakoušejí sami sebe, ukonejšeni blahem vlastního sebeuspokojení. Tito lidé znovu a znovu zkoumají a prožívají vlastní „magnetismus“ a „vzrušení“. Luna také představuje minulost, odráží naše duševní světlo ve veřejném či kolektivním vědomí. Člověk s Lunou ve Lvu se často vrací k původnímu zdroji inspirace, vlastnímu „nebi“ - vrcholu sebevyjádření (zde leží ve službě a práci pro ostatní). Je také možné, že se snaží následovat svůj dávný vzor, ať už je to někdo z rodiny nebo ze studií. Touží pevně hořet novou „vášní“, jež ho pohání k novým činům, ale nemá žádný konkrétní cíl, k němuž by směřoval. Dokáže nadchnout druhé, ale rychle je „opustí“, aby zase hledal nové vzrušení. Tohle je to pravé! - jakoby říkal, ale časem se ukáže, že to „pravé“ je teprve před ním. Luna v 6. domě hovoří o někom, kdo se usiluje o veřejnou podporu: kdo chce být užitečný, kdo chce pracovat pro ostatní a sloužit jim. Říká: Když mě podpoříte, budu vám k dispozici, ctím vaše každodenní potřeby a budu se je snažit uspokojit. Luna v 6. se zřejmě vyskytuje u lidí, kteří sdílejí s podřízenými osobami jejich každodenní starosti. Dokáží se snadno přizpůsobit novým podmínkám a změnám (rychle se měnící okolnosti a podmínky v práci je nutí k duševní i fyzické čilosti – okamžitě reagovat na potřeby „všedního dne“). Tito lidé citlivě vnímají a pravidelně se setkávají s nejrůznějšími útrapami a těžkostmi ostatních. Lunu v 6. domě (ve Střelci) měla bývalá spolupracovnice Radiožurnálu v Římě. Pravidelně zaznamenávala nejrůznější problémy Italů, objížděla zemi a byla všude tam, kde se vyskytly největší těžkosti, aby informovala českou veřejnost. Luna ve Lvu pak znamená, že člověk hledá každodenní vzrušení, jak se v zaměstnání obohatit o nové zkušenosti a prožitky. „Pohleďte jenom na mě, jak jsem okouzlující a nadšený v každodenní monotónní práci, jak se umím každý den krásně zabavit, nic mi nezkazí náladu, jsem vždy sám sebou, i když jsem v otravné náročné službě ostatním!“ - říká Hilšerova Luna ve Lvu v 6. domě. Každá planeta ve znamení a v domě produkuje určitý druh událostí. Přitahuje do našeho života konkrétní události, místa a lidi. Tohle zatím neumím specifikovat. Snad jednou pomocí numerologie. Například planety v Raku přinášejí harmonizující odezvu – určitý druh popularity, obdivu či přízně (byť by měla přicházet jen z našeho nitra). Planety ve Lvu přinášejí tvůrčí svobodu a sebevyjádření. Trvalý oheň plane v nitru člověka a on má vždy dostatek prostoru k vlastnímu sebevyjádření. To je však jen obecné vyjádření.

Sedm planet nad obzorem (z toho čtyři osobní planety): vědomí je zaměřené na prožívání reality ve viditelném (objektivním) světě.

Slunce nad obzorem, Luna pod obzorem: Vědomí „Já jsem“ je prožíváno viditelně ve světě, duševní vyzařování či psychické vnímání a představivost jsou prožívány v soukromí skrytého světa.

Všechny kvadranty jsou obsazené: Zájmy a možnosti jsou u něj vyrovnané. Vědomí je vymezeno ve všech kvadrantech, takže člověk může mít pocit, že je všestranným, společensky i individualisticky plně rozvinutým jedincem.

Sedm planet v kladných znameních (+ MC) včetně Slunce a Luny, tři planety v záporných znameních (+Asc). Aktivní postoje převažují nad pasivitou a ovlivnitelností. Převaha mužských znamení (u Hilšera dominuje oheň) ukazuje na větší dynamiku, podnikavost, objektivitu, schopnost aktivně vyjádřit svou povahu. Tito lidé umějí věci a události rozhýbávat a pozitivně ovlivňovat. Mimořádně obsazený živel ohně (šest planet včetně Slunce, Luny a MC) ukazuje na nadšení, iniciativu, dominanci, tvůrčí sebevědomí a aktivní idealismus (čtyři planety ve Střelci včetně Slunce). Střelci touží zaujmout ostatní svými idejemi, jasnými představami o světě – rozšiřujícím se, komunikujícím světě, naplněném novým porozuměním. Střelci mívají brilantní uvažování a postřehy, skvělý úsudek. Slunce a Merkura ve Střelci má také v horoskopu z roku 2011 bývalý primátor Bohuslav Svoboda (dokonce ve stejných domech jako Hilšer). A není náhoda, že jsou oba politici vystudovaní lékaři a pedagogové. Nejméně zastoupený zemský živel v horoskopu Marka Hilšera (pouze Pluto v Kozorohu) ukazuje na nedostatek hmatatelných výsledků a slabé ukotvení v konkrétním prostoru. Neumí se pevně „usadit“, vytvořit si pevný vztah k věcem a místům, upevňovat své zásady či zvyky, stát pevně na zemi. Malá duševní stabilita spojená s konkrétní činností. Potřebuje nové vzruchy a podněty (oheň), nikde dlouho nevydrží jeho pozornost na jednom místě.

Pět planet v proměnlivých znameních (včetně Asc a MC), tři planety v kardinálních znameních, dvě planety v pevných znameních. Převaha proměnlivých znameních zřejmě znamená sbírání, směrování a „vypouštění“ informací. „Informace“ jako základní nástroj k vyjadřování sebe sama. Ryby jsou vnímavé na pocity - pocity jsou u nich nositelem informací, musejí se ale naučit oddělovat skutečné pocity od padělků (vymyšlených, smyšlených mentálních konstrukcí). U Hilšera ale jednoznačně převažuje znamení Střelce (čtyři planety, MC). Střelci zřejmě pracují s informacemi jako s tvůrčími představami o fungování našeho světa. Chtějí pochopit, jak je řízen, jak se mění a rozrůstá o nové oblasti zájmů a znalostí. Jako básník mám Mars ve Střelci – toužím „prorazit“ do nejrůznějších oblastí a zákonitostí – tvůrčích představ, jakými se řídí poezie. U Marka Hilšera je to zřejmě snaha být působivou duchovní autoritou (Slunce ve Střelci na konci 9. domu), jež pojímá politiku jako tvůrčí představu, nástroj či "jazyk" k vyjádření občanských a demokratických postojů lidí s vyšším sebeuvědoměním.

Vztah Slunce a Luny: fáze 225° - 270°: Uvádí se, že jde o fázi, v níž člověk zúročí vše, co získal svým úsilím v předešlém období (znalosti, zkušenosti, úspěch). Nyní má možnost naplno předvést, co dovede.

Merkur - Epiméteus (vychází po Slunci) vzdálený 10° od Slunce: Uvádí, že jde o rozvážnou, méně sebevědomou a méně odvážnou formu myšlenkového a činorodého sebevyjádření; je to postoj svázaný tradicemi a vzory. Člověk se nepokouší o vlastní nezávislou formu sebevyjádření „Já jsem“, ale drží se tradičních způsobů, jak sdělovat a vyjadřovat sám sebe. Nejsem si tím ale jistý, že je to přesné pochopení Merkura, který vychází po Slunci. Spíš bych řekl, že člověk s Merkurem „za Sluncem“ je opatrný, vyčkávající, než se pustí naplno do sebevyjádření „Já jsem“. Nejdřív musí přijít plné sebeuvědomění toho, „kdo je“, než si troufne své já projevovat a sdělovat světu. Naopak člověk s Merkurem před Sluncem na nic nečeká a od první chvíle zkouší různými způsoby vyjádřit a sdělovat světu svou nejvyšší představu o sobě samém; projevuje se aktivněji, zatímco Merkur za Sluncem zdrženlivěji. To se mi zdá přesnější. Vzdálenost od Slunce pak naznačuje množství sebedůvěry a sebekontroly. Čím blíže je Merkur ke Slunci, tím víc je člověk pod kontrolou své „nejvyšší představy“ a vyjadřuje se zvláštním „uměřeným“, sebevědomým způsobem, jako kdyby každou svou mluvou, gestem a činy říkal: Tohle jsem Já! (konjunkci Merkura a Slunce má ve svém horoskopu Jiří Drahoš)

Ascendent ve znamení Ryb: Zřejmě hlavním úkolem tohoto ascendentu je vnášet myšlenkový chaos do řádu: to jest moudře a citlivě narušovat ostatním jejich zažité koncepce, představy, plány; připravovat je o nasbírané jistoty a zkušenosti – myšlenkové haraburdí, které neobstojí před věčností ducha.

Při pohledu na kartu „Smrt“ se také nabízí myšlenka hlubokého soucítění s lidským konáním, které vede k utrpení: kostlivec svou kosou zbavuje lidské osoby bolesti – osvobozuje od neužitečných myšlenkových konstrukcí, od pachtění se za neužitečnými cíli. Otázkou zůstává, jak sama osoba s tímto ascendetem zvládla svou proměnu v hluboce soucitného a moudrého léčitele - nebo zda nepovede jen křížovou výpravu vůči méně úspěšným a přitažlivým lidem.

Slunce ve Střelci na konci 9. domu: Lidé se Sluncem ve Střelci (Tarot č. 5) si víc než kdo jiný uvědomují moc slova – že pronesené slovo a řeč může povzbuzovat nebo naopak zastrašovat a ochromovat. Je to sluneční znamení učitelů a pedagogů. Umějí „děsit“ i vzbuzovat zájem, motivovat.

Střelci mají přirozenou touhu rozšiřovat obzory ostatních lidí, mívají skvělý úsudek a nebojí se dávat sami sebe ostatním za vzor. Pro řadu lidí mohou být i morální autoritou. V určitém období svého života mohou působit jako „zasvěcenci“ - jako někdo, kdo výborně ovládá získané poznatky a srozumitelně je sděluje ostatním. Vedle Marka Hilšera a Bohuslava Svobody se Slunce ve Střelci objevuje v mých „intuitivních“ horoskopech i u Juliana Assangeho, N. D. Walsche, autora Hovorů s Bohem, astronoma Jiřího Grygara nebo bývalého senátora Martina Mejstříka. Někteří Střelci vystupují jako nesmlouvaví zastánci „vyšších“ pravd, mohou být až otravní omíláním svých "pravd". Ti velmi slavní pak zvěčnili své poselství světu v celovečerních filmech či dokumentech: N.D. Walsch ve filmu Mezi nebem a zemí, Julian Assange v dokumentu Jak se krade tajemství a Jiří Grygar v celovečerním dokumentu Grygar. Slunce na konci 9. domu ukazuje na někoho, kdo se rozhodl být bránou či cestou k novému vyššímu uvědomění či skutečnosti. Ve Střelci pak jde o působivou duchovní autoritu, jež nabízí skrze politiku svou tvůrčí představu, koncepci či vizi přátelské, oduševnělé či ušlechtilé – ideální občanské společnosti, která žije podle vyšších zákonitostí v souladu sama se sebou. Je pravděpodobné, že se senátor Hilšer považuje za klíčovou postavu v hledání této vyšší demokratické skutečnosti.

Venuše vycházející před Sluncem ve Střelci v 9. domě: Venuše ve Střelci (Tarot č. 14) zřejmě značí jemnou myšlenkovou diplomacii, schopnost mírnit nesoulad a duševní napětí, snahu vlévat radostně do mysli a do srdce správnou dávku porozumění, schopnost udržovat si pozitivní tvůrčí náladu - léčit mysl myšlenkovým ohněm dobré nálady.

V 9. domě je to schopnost radostně pojímat vyšší myšlenkové koncepce a tvůrčí představy o světě a uvádět je do souladu s duševními potřebami a zájmy člověka, udržovat rovnováhu a mír mezi filosofickými, politickými, kulturními proudy a hledat radostná diplomatická řešení problémů. Při harmonických aspektech by člověk mohl být dobrým vyslancem „spojených mezinárodních organizací“ (Hilšer se v minulosti účastnil lékařské mise humanitární organizace Adra). Hilšerova Venuše ve Střelci ale nemá žádný sextil ani trigon k dalším planetám. Je tu naopak kvadratura na Neptuna v 1. domě. Venuše vycházející před Sluncem (vzdálenost přibližně 8°) ukazuje, že člověk nečeká na plné sebeuvědomění toho, „kdo je“, ale aktivně prociťuje svou nejvyšší představu o sobe samém. Nebojí se prožívat „dopředu“ to, čím je a kým se chce stát; jeho city a nálady jsou „aktivním zvěstovatelem“ jeho životní role či poslání. V opačném případě, kdy Venuše vychází za Sluncem, je člověk zdrženlivější, bojácnější a vyčkává, než se jeho nejvyšší představa naplno projeví, a teprve pak zapojuje své emoce a sděluje sám sobě prožitkem, kdo je.

Slunce a Venuše v 9. domě (Střelec) kvadratura Neptun v 1. domě (Ryby): Zdá se, že senátor Hilšer zastává neuskutečnitelné politické, duchovní či filosofické postoje. Jak tuhle kvadraturu co nejlépe chápat? Venuše v kvadratuře na Neptuna obecně ukazuje na to, že se člověk nechal zmámit a okouzlit nějakou vidinou; podlehl krásné iluzi, že je miláčkem kdovíjakého štěstí, a neumí se z toho klamu osvobodit. Může cítit přízeň a úspěch, ale není to pravdivé, jen se dostal na „umělou vlnu“, která neodráží hlubší pohyby a sílu jeho vědomí. Hilšer zřejmě věří, že jeho politické ideály a láska k vyšším hodnotám ve společnosti (Venuše ve Střelci v 9. domě) hluboce souzní s jeho osobním kouzlem, projevem a zaměřením (Neptun v 1. domě), nebo by si to aspoň velice přál. Možná se nechává unášet představou, že jeho charisma mu umožní zviditelnit sebe a své politické či humanistické ideály, ale není to tak. Jen prožívá iluzi, že je svým myšlenkovým tvůrčím projevem přitažlivý a okouzlující. Slunce v kvadratuře na Neptuna zase naznačuje, že si vytvořil vznešenou, ale klamnou představu o sobě samém, jež bude muset projít hlubokou proměnou, aby dostala reálnější podobu. Politik s tímto aspektem Slunce a Neptuna zřejmě touží po mimořádně inspirativním poslání, touží souznít s nejvyšší ideou svého bytí, ale vůbec netuší, jak se s ní ztotožnit ve svém nejosobitějším projevu (Neptun v 1. domě).

Člověk s Neptunem na ascendentu má jistě své osobní kouzlo a charisma, může si i myslet, že je neodolatelný. Může mít nevyčerpatelný osobnostní potenciál, nevyčerpatelný zdroj představ a iluzí o svém sebeprosazení, nevyčerpatelný zdroj inspirací, jak se osobnostně profilovat. Bývá idealistický, nečitelný v prosazování sebe sama. Možná vůbec neví, kam sám sebe zařadit. Kam patřím? Co chci? Jsem schopen to vůbec zjistit a jasně projevit svou základní povahu, dát průchod své nezávislosti a rozhodnosti? - Toť otázka! Zřejmě je velmi citlivým a vnímavým pozorovatelem. Touží po hluboké nezávislosti, kterou neumí definovat. Chce být okouzlující a tajemný zároveň a působit dojmem, že je neosobní a nezařaditelný, plný zvláštních schopností. Ustupuje v sobě hluboko do pozadí a hledá způsob, jak se odpoutat od méně působivých aspektů své povahy a jak v sobě nalézt mimořádnost. Neptun v 1. domě v konjunkci s ascendentem má v horoskopu také bývalý primátor Bohuslav Svoboda (ale ve Vodnáři). Marek Hilšer bude jako politik ještě víc idealističtější a nejednoznačnější ve svém vyhraněném životním záměru a způsobu sebeprosazování, než je Bohuslav Svoboda.

Merkur ve Střelci v 10. domě retrográdní: Merkur ve Střelci (Tarot č.10) značí myšlenkové chvění, jež prostupuje celou bytost: člověk „rozeznívá“ rozličné příležitosti, které si svým myšlenkovým ohněm (nadšením) vytvořil a vydává se na plavbu svých nejodvážnějších snů – k jejich uskutečnění. Cítí, že se v jeho životě něco důležitého dovršuje a on se chce nechat příjemně překvapit rozličnými cíli, k nimž je svobodně unášen proudem svého vědomí a života.

Oheň představivosti ho vzrušuje a nezneklidňuje, je si jistý, že jeho myšlenky či představy budou nacházet nejrůznější odezvu, nebojí se riskovat a zazářit všude, kde na obzoru spatří nový cíl. Vrhá se svobodně do čehokoli, protože si nedělá starosti o výsledek - nezáleží mu na konkrétních výsledcích, jako je tomu u Merkura v Blížencích (v protilehlém postavení), kde má starost o co nejlepší provedení svých nápadů, kde chce mít dokonalý přehled o všem, co podniká. Merkur v 10. domě ukazuje, že si člověk buduje ve společnosti neotřesitelné postavení či pověst, retrogradita ukazuje na dlouhodobý, vytrvalý a zesilující vzestup v povolání nebo kariéře (v našem případě politické kariéře). Retrográdního Merkura v 10. domě má ve svém horoskopu z roku 2011 i Bohuslav Svoboda. Ani jeho odvolání z pozice primátora, ani jeho trestní stíhání mu nezabránilo si dál budovat pevnou pozici v ODS, pevnou poslaneckou pozici i stálou pozici zastupitele hlavního města Prahy. Marek Hilšer má navíc svého Merkura výrazně harmonicky aspektovaného, takže jeho politická dráha bude vzkvétat a posilovat očividněji, než je tomu u Bohuslava Svobody.

Saturn ve Střelci v 10. domě: Saturn v 10. domě naznačuje, že největší zábrany a omezení leží v tradičním chápání společenské role. Člověka svazují nejrůznější představy o tom, jak zodpovědně zastávat důležitou pozici, jak se chovat či vystupovat coby „vážená“ autorita. Je to pro něj největší výzva i hrozba. Zřejmě je zde problém s uplatňováním moci; mít moc, uznání a odpovědnost – v tom vidí nádheru i děs zároveň. Jeho zodpovědnost je příliš veliká, než aby se pokusil vzepřít se tradičnímu pojetí respektovaných vládců a „otcovských“ autorit. Neodvažuje se o svobodnější pojetí společensky uznávané pozice. Tradiční pojetí vládnutí a vedení ho však poutá a upevňuje jeho snahu zvládnout svůj úkol co nejlépe. Snaží se v sobě nalézt sebedůvěru a odvahu stát se nezpochybnitelnou autoritou v povolání nebo ve společnosti.

 

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode