Horoskop Sobotkova politického restartu

06.01.2018 16:52

Horoskop Sobotkova politického restartu. Horoskop: 25.9. 2017, 22:01 (UT+2:0), Vyškov. Horoskop vznikl ještě před parlamentními volbami, kdy byl Bohuslav Sobotka premiérem. Tehdy mi nebyl horoskop moc jasný. Až když portál MF Dnes zveřejnil zprávu, že se Sobotka vrací do rodného kraje, koupil si byt ve Vyškově a chce se zde natrvalo usadit a pracovat pro okresní sociální demokracii, se horoskop začal vyjasňovat.

Tvar horoskopu: Lokomotiva, kdy jsou planety rozloženy do útvaru o přibližně 230°, zbylých 130° stupňů zůstává prázdných. Venuše jako tažná – vůdčí planeta horoskopu. Lokomotiva vypovídá o vytrvalém nepolevujícím tlaku a postupu. Venuše ve 4. domě táhne ostatní planety za sebou bez potřeby vychýlit se z nastoupeného kurzu.

Venuše ve znamení Panny ve 4. domě (v konjunkci s Marsem): Užitečná, skromná, ochotně se nabízející Venuše těšící se ze „sociálního“ a pracovního zázemí. Venuše v Panně ve 4. domě je popelkou – „hvězdou“ domácího života, která se nestydí vzít koště do ruky ani před návštěvami. Přeloženo: Sobotka může být „hvězdou“ okresní organizace nebo nějaké instituce, hvězdou, která se neštítí žádné praxe a která každému s chutí předvede své politické umění – znalosti a dovednosti. Pětiletá dívenka má první hodinu tance – text sabiánských symbolů pro Venuši v Panně. Venuše vychází před Marsem, což značí: Mít radostné zázemí a být prospěšný sociální demokracii je pro Sobotku důležitější, než se politicky prosazovat. Postavení Venuše jako „domácí popelky“ naznačuje, že se Sobotka odpoutá od velkého světa sociálně demokratických bossů a ochotně se bude podílet na politickém životě v klidném Vyškovsku. Popelka („ušpiněná princezna“) svou vlastní kariéru nepovažuje za důležitou, zato má radost, že je jen obyčejnou děvečkou a může své „poddané“ povzbuzovat k ctnostnému a užitečnému životu.

Mars v Panně ve 4. domě hájí důvod své existence: Zdá se, že se Bohuslav Sobotka rozhodl bránit své „sociální“ a politické kořeny; být doma - ve svém kraji užitečný, podílet se svými znalostmi na řešení praktických problémů obyvatel. Mars ve 4. domě v Panně značí plodnou duševní sílu v budování základních struktur nějaké organizace. Člověk se dobře vyzná v řízení organizace a procesech, jakými se řídí každodenní život „buňky“. Mars v Panně ve 4. domě vládne duševní silou – starostlivou péčí o zdraví a přežití své rodiny - v tomto případě zřejmě sociální demokracie. Sobotka se vrací ke svým politickým začátkům, aby v sobě oživil „mateřské“ organizační schopnosti a předvedl, co znamená sociálně demokratická politika v praxi. Své dlouholeté zkušenosti a metody práce snadno využije a rychle začne sklízet plody své duševní námahy. Lidé s Marsem v Panně mohou být někdy posedlí dokonalými metodami, kterými lze úspěšně řídit hmotný svět.

Osm planet na západní polokouli: vědomí je zaměřené do prostoru druhých lidí - je závislé na cizích postojích a reakcích (nechce se nikam „cpát“, pokud mu to ostatní nedovolí nebo neumožní).

Sedm planet pod obzorem (nad obzorem jsou jen „transformační“ planety): vědomí je zaměřené na prožívání reality v soukromí skrytého světa.

Všechny osobní planety jsou ve 2. kvadrantu: výrazná obhajoba vlastní identity, kreativity a osobního životního stylu. Zdá se, že se Sobotka rozhodl být „ukázkovým“ sociálním demokratem.

První kvadrant neobsazený: nedostatečné vymezení vlastního životního prostoru (nedostatečné hájení soukromí a vlastní nezávislosti).

Slunce a Luna pod obzorem: vědomí „Já jsem“ – stejně jako představivost a psychické vnímání - je prožíváno v soukromí skrytého světa.

Pět planet v záporných znameních, pět planet v kladných znameních (+ Asc). Čtyři planety v zemských znameních, dvě planety ve vzdušných znameních (+Asc), dvě planety v ohnivých znameních, jedna planeta (Neptun v Rybách) ve vodních znameních. Převaha zemského živlu (tři osobní planety v Panně) značí praktičnost a zaměření na snadné dosahování hmatatelných výsledků. Nejméně zastoupený vodní živel značí nedostatek citové vazby, odevzdanosti a oživení.

Vztah Slunce a Luny: fáze 45° - 90°: fáze uplatňování, prosazování se. Snaha zanechat svoji stopu ve světě, udělat nový dojem.

Merkur-Prométeus (vychází před Sluncem) vzdálený 11° od Slunce: ukazuje na nezávislý, nebojácný, ale zdrženlivější a sebevědomější postoj, jímž bytí nezávisle na vzorech hledá své zaměření a způsob myšlenkového nebo činorodého sebevyjádření. Sobotka má odvahu vyjadřovat se a realizovat se nezávisle (po nikom se neopičit), byť zdrženlivějším či „disciplinovanějším“ způsobem.

Ascendent ve znamení Blíženců: Duše zde říká: chci být vnímána jako ten, kdo rozšiřuje okruh svých pozoruhodných vědomostí: kdo se neohlíží do minulosti, kdo nepohrdne žádnou příležitostí, kdo se s důvěřivostí a živým intelektem vydává na nové cesty, kdo si vyměňuje s okolním světem cenné informace, aby uspokojil svou zvědavost.

Vzestupný lunární uzel ve Lvu ve 4. domě: snaha vládnout osobitou tvořivou silou v kruhu své rodiny. Přirozená rodičovská autorita a láska.

Slunce ve Vahách v 5. domě: Snaha podílet se tvůrčím způsobem na výchově mladých. Pátý dům je domem dětí a individuálního rozvoje a svobody. Slunce v horoskopu zřejmě ukazuje na hlavní Sobotkův zájem - zájem o „podchycení“ a rozvoj talentovaných mladých členů sociální demokracie (budoucích vůdčích osobností). Lidé se Sluncem ve Vahách v 5. domě volí co nejsrozumitelnější dorozumívací jazyk lásky ke všem svým „dětem“. Jsou schopni rozpoznat talent a podpořit jeho růst a jednat s každým spravedlivě. Poznámka: Je možné, že Slunce v 5. domě zde značí výchovu vlastních dětí (synů). V "profesním" horoskopu je to dost zvláštní, ale kdoví.

Luna ve Střelci v 6. domě: Sobotkovo hlubší psychické vyzařování je nasměrované na jeho poslanecký mandát. Luna ve Střelci značí „odtrženost“ od reality v dobrém i zlém. Lidé s Lunou ve Střelci žijí ve „svébytném“ a „převráceném“ světě – v kulturně a jazykově zcela odlišném prostředí. Pozorují svět kolem očima člověka, který vstoupil do jiného světa, než ze kterého pochází. Je to, jako by se ocitli na jiné planetě či u protinožců. Proto si myslím, že Sobotkova Luna ve Střelci v 6. domě ukazuje jeho poslanecký mandát – práci poslance. Vypadá to, že Sobotka chápe Sněmovnu jako exotické místo, kulturně odtržené od reality. Možná se i dobře baví chováním poslanců (lidé s Lunou ve Střelci se umějí zasmát „zvířeckosti“ i hlouposti lidské povahy). A není sám. Bývalý poslanec Martin Komárek popsal ve své knize poslance jako exotický živočišný druh. Člověk s Lunou v 6. domě si dobře osvojil každodenní pracovní rituály. Sobotka je ve Sněmovně jako doma.

Luna ve Střelci v 6. domě v kvadratuře na Mars v Panně ve 4. domě: Zásadní rozpor mezi „psyché“ a vůlí; mezi soukromou „náladovostí“ a činností. Sobotkova „podvědomá“ duše „uvízla“ v poslaneckém světě (Luna v 6. domě), což je v rozporu s jeho záměrem a vůlí bránit svou identitu v rodném kraji (Mars ve 4. domě). Kvůli tomu se přestěhoval do Vyškova. Práci poslance a práci pro okresní organizaci nelze dost dobře skloubit. V Sobotkově světě rozhodně ne. Kvadratura Luny a Marse – to je snaha „rozetnout“ svou minulou podvědomou touhu či představu a proklestit si cestu k novému sebeprosazení, k nové činnosti. Obyčejně tato kvadratura značí zásadní odmítnutí či přerušení vztahu s širší veřejností, v níž se odráží naše psyché. V Sobotkově případě jde o rozetnutí „představy“, svázané s jeho poslaneckým mandátem. Sobotka už těžko najde společnou řeč s ostatními poslanci. Z jeho vlastní strany ho dokonce někteří vyzvali ke složení mandátu. Kvadratura Luny a Marse ukazuje na to, že člověk chce jít v životě vlastní cestou a odmítá cizí vměšování. Nestojí o podporu ani o pozornost druhých. Asi by bylo pro Sobotku lepší opustit svět vysoké politiky, než se potkávat ve Sněmovně se svými stranickými kolegy, kteří jsou mu lhostejní – a on jim.

Merkur v Panně v 5. domě: Merkur v Panně dává rozlišovací a rozeznávací schopnosti, všímá si nejmenších detailů či rozporů, někdy ale zbytečně moc zabíhá do podrobností, je kritický, soustřeďuje se na jednotlivosti, ale hlubší podstata věcí mu uniká (pro stromy nevidí les).

Merkur v Panně (Tarot Rozcestí, nesprávně Zamilovaní) značí snahu co nejpřesněji a nejobjektivněji (šíp v napjatém luku nad hlavou) mapovat a zaznamenat fyzickou realitu a volit mezi dvěma možnostmi, návrhy, situacemi, místy a dvěma rozdílnými lidskými povahami či osobami. V 5. domě člověk neustále analyzuje a kriticky posuzuje fyzickou realitu z hlediska osobní svobody a kreativity – volí mezi dvěma možnostmi, situacemi, místy a rozdílnými osobami, jak si uspořádat osobní život a mít co nejvíce času pro sebe a své zájmy.

Merkur v Panně v 5. domě v kvadratuře na Saturna ve Střelci na konci 6. domu (konjunkce s descendentem): Hlavním Sobotkovým problémem je „zabedněnost“. Aspekt ukazuje na úzkostně nedůvěřivý způsob uvažování a činorodého sebevyjádření, založeného na přísně dodržovaných pracovních postupech a odtažitých vztazích ke spolupracovníkům. Lpění na osobních  - vžitých každodenních rituálech, nezdravá opatrnost a neochota změnit zaběhnutý životní styl vede k vytváření mentálních a psychologických bariér na pracovišti i v životě. Člověk není ochoten připustit do svého pracovního a životního prostoru něco cizího a neznámého. Odpovědnost za výkon a výsledky a analytické, chladné, "puntičkářské" mapování fyzické reality vede k neschopnosti spolupracovat s druhými.

Mars v Panně ve 4. domě v trigonu na Pluta v Kozorohu v 8. domě: Aspekt může mít „vícečetnou vývojovou fázi“ (aplikační aspekt s retrográdním Plutem). Činorodá vůle je mocně podporována zásadní změnou sdílených hodnot ve společném prostoru. Mars v trigonu na Pluta dává schopnost využívat uvolněné skryté síly - v tomto případě síly obnovující partnerství a spojenectví (ve straně?) - k prosazení vůle. Pokud se aspekt týká Sobotkova vlivu a působení v sociální demokracii, mohl by se Sobotka stát hybnou silou, která přenese sociální demokraty přes závažnou krizi (Pluto v 8. domě). Je schopen Bohuslav Sobotka obnovit spojenectví ve straně a přivést „napravené“ (ne)demokraty do „očištěné“ (regenerované) sociální demokracie? Je Sobotka osobou, která podnítí obnovu rozklížené strany a vrátí ji k jejím ideovým kořenům (Mars v Panně ve 4. domě)? Pokud Pluto v 8. domě představuje zásadní změnu „stranických“ hodnot a pořádků, pak toho schopen zřejmě je. Jenže Pluto v 8. domě může znamenat řadu jiných věcí, takže si budeme muset počkat na další vývoj událostí. Za zmínku jistě ale stojí text sabiánských symbolů pro Marta v Sobotkově horoskopu: Velký státník překonává stav politické hysterie.

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode