Horoskop Vratislava Mynáře

09.06.2016 09:27

Vratislav Mynář, politik a podnikatel, byl 14.3. 2013 jmenován vedoucím Kanceláře nového prezidenta. Kvůli možnému střetu zájmů se musel vzdát podnikatelských aktivit a opustit funkci předsedy SPOZ. Horoskop: 9.3. 2013, 11:04 (UT+1:0), Uherské Hradiště.

Tvar horoskopu je něco mezi Miskou a Lokomotivou.

Saturn retrográdní v poslední třetině 5. domu ve Štíru je vůdčí - tažnou planetou horoskopu, což značí: nesnadný úkol pro Vratislava Mynáře překonávat zábrany spojené s nedostatečně sebevědomým politickým postojem a stylem s nevýraznou charakteristikou a slabým politickým mandátem. Snaha stát se výraznější osobností na naší politické scéně (Mynář neúspěšně kandidoval za SPOZ v říjnu 2013 do Poslanecké sněmovny), snaha o samostatnější projev přijímaný a akceptovaný veřejným sektorem (Saturn vládne 7. domu) může působit jako marnost či pošetilost (Saturn stanovuje velká omezení). Na jedné straně zůstává Mynář tváří a pravou rukou prezidenta Zemana a SPOZ, z jejíhož čela ale musel odejít, na druhé straně je tu přání stát se osobitou tváří politické scény (Velký bál v salónech ambasády - stupeň pro Saturna ve Štíru). Převládají zde obavy a nedůvěra ve vlastní politický potenciál. Lidé se Saturnem v 5. domě zůstávají zajatci svého zažitého způsobu sebeprezentace či produkce, způsobu, jakým projevují svou individualitu. Mohou procházet procesem odcizování se všemu, čemu dali vzniknout a do čeho investovali své úsilí. Nemohou ale zpřetrhat vazby se svými duševními nebo fyzickými "výtvory" či "výkony" a začít tvořit něco nového.

Slunce a Luna nad obzorem: vědomí "Já jsem", představivost, psychické vnímání jsou prožívány ve vnějším "objektivním" světě.

Devět planet nad obzorem (Saturn je jedinou planetou pod obzorem): prožívání je zaměřeno na vnější "objektivní" svět, více se odehrává na "otevřené scéně" než v soukromí skrytého světa.

První kvadrant neobsazený: Nedostatečné vymezení vlastního životního prostoru (nedostatečné hájení soukromí a vlastní nezávislosti).

Tři planety v kladných znameních, sedm planet v záporných znameních (+Asc). Převaha vody (pět planet v Rybách, jedna ve Štíru, ascendent v Raku) značí pokoru, netečnost, podrobení se, souznění, péči, regeneraci. Nejméně zastoupený ohnivý a zemský živel (Uran v Beranu a Pluto v Kozorohu) ukazuje na nedostatek niterného nadšení, vlastní iniciativy a průkopnictví a na nedostatek prakticky dosažitelných cílů, jež přinášejí trvalé uspokojení. Lidem s nedostatkem živlu země chybějí hmatatelné výsledky dosahované v praktickém životě.

Vztah Slunce a Luny: fáze 315° - 360°: sbírání zkušeností a rozsévání semen pro příští cyklus, vynořování nové představy o sobě samém.

Merkur-Prométeus (vychází před Sluncem) vzdálený 10° od Slunce: zdrženlivější a sebevědomější postoj, jímž bytí nezávisle na vzorech hledá své zaměření a způsob myšlenkového nebo činorodého sebevyjádření. Merkur retrográdní.

Slunce v 10. domě v Rybách v konjunkci s Venuší: Bytí - ve spojení s kancléřem - si zvolilo pokoru, dobro, oddanost, mírnost, citovou náklonnost a zbožnou úctu k autoritám jako náplň své vysoce ceněné společenské úlohy. Slunce a Venuše zde značí „slavnostní“ radostnou službu hlavě státu (Důstojník dává pokyny svým mužům před předstíraným útokem pod ostrou palbou - stupeň pro Venuši v Rybách). Desátý dům ve znamení Ryb je zde domem společensky prestižního povolání, kde Slunce představuje nejvyšší autoritu - idol (Mistr dává instrukce svému žáku - stupeň pro Slunce v Rybách). Slunce a Venuše v proměnlivém znamení Ryb přinášejí člověku pocit odloučenosti a zvláštní druh stesku. Tyto jemné duchovní nebo duševní stavy lidského nitra nejsou nepříjemné. Mynář se cítí být na Hradě tichým a nenápadným vykonavatelem „boží“ vůle.

V horoskopu leží retrográdní Merkur a Cheirón v konjunkci v 10. domě v Rybách. To vypovídá o zraňující zkoušce v povolání spojené s prověřováním způsobilosti, důvěryhodnosti a oddanosti (státu a hlavě státu). Merkur v 10. domě v Rybách představuje významnou administrativně organizační funkci v instituci, kde se pracuje s citlivými informacemi. Merkur v 10. domě v Rybách v konjunkci s Neptunem ležícím na hrotu 10. domu značí: Člověk se nechává unášet vidinou, že je pověřený důležitým úkolem, že vykonává neobvyklou misi. Mynář pojal svou cestu na Hrad jako zvláštní misi Zemanovců. Chtěl svoji stranu před volbami zviditelnit. Jeho profesní a společenský ideál se zdál být na dosah, když přijal roli kancléře. Jenže Neptun zároveň znevěrohodnil sny o ideálním povolání a svým tranzitem postupně začal rozpouštět vytvořené představy a formy.

Když v roce 2013 vstoupil tranzitní Neptun do přesné konjunkce s hrotem 10. domu, Mynář se zbavil podílu a nechal vymazat z pozice jednatele společnosti Europrofin a vzápětí rezignoval na post předsedy SPOZ, neboť se to neslučovalo s jeho novou funkcí. Zároveň byl opakovaně vyzýván, aby si požádal o bezpečnostní prověrku, což nakonec udělal: požádal NBÚ o prověrku na stupeň přísně tajné. Během roku 2015 tranzitní Neptun přechází přes Merkur a Cheirón v základním horoskopu. V září tohoto roku Mynář oznamuje, že prověrku od NBÚ na stupeň přísně tajné nezískal kvůli zamlčení 30 let staré nehody v opilosti, nevyjasněnému vlastnictví pozemků a držení anonymních firemních akcií. Mynář podal rozklad k NBÚ proti neudělení prověrky, ale ani tady neuspěl.

Tahanice kolem bezpečnostní prověrky neustávají ani v roce 2016, kdy opětovně (a naposled) tranzitní Neptun přechází přes Merkur a Cheirón v základním horoskopu. A tak se Merkur v 10. domě v Rybách, kde je v exilu a pádu, svým psychologickým určením a založením stává mluvčím hradního kancléře: Jsem nečitelným poslem lidských bohů, který marně sbírá a třídí informace, které by se hodily k nějakému využití. Místo aby Mynář shromažďoval užitečné, nádherné a pravdivé informace o svém božském původu a pravém poslání v duši, sbíral neužitečná a nepříjemná fakta ze svého fyzického života, aby mohl jako kancléř nahlížet do tajných vládních dokumentů, které jsou stejné iluzorní jako všechno ve fyzickém světě.

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode