Luna ve Vahách

29.09.2019 17:40

Když už je jakžtakž zpracovaná Venuše a Merkur ve Vahách (u Pirátů), přidám i stručné zpracování Luny ve Vahách.

Luna ve Vahách: Hravá práce s myšlenkami či představami volně vypouštěnými do prostoru. Okouzlující oživování prostoru prostřednictvím zvukomalebných obrazů či představ. Oslava tvořivého lidského ducha. Kreativní práce se slovy. Tarot: Zmrtvýchvstání.

Lunu ve Vahách v 6. domě měl v horoskopu z roku 2000 Václav Klaus. Klaus dokázal okouzlovat svými představami, když jako politik pečoval o každodenní potřeby společnosti. To jsou ty Klausovy každodenní „sladké řečičky“ o tom, co je třeba udělat, zařídit a podobně.

Lunu ve Vahách na konci 3. domu v konjunkci s hrotem 4. domu měl v horoskopu z roku 2002 Václav Havel. Horoskop odráží Havlovo poslední období života, když odešel do politického důchodu. Luna ve Vahách zde značí tvořivé jazykové, slovní i obrazové zhodnocení a uzavření životní dráhy politika a dramatika. Vzniká hra Odcházení i v její filmové podobě či knihovna Václava Havla s kompletním myšlenkovým i obrazovým materiálem českého literáta a politika.

Lunu ve Vahách ve 3. domě mám i já jako básník (jinak se Luna ve Vahách u mne nevyskytuje). Luna zde značí „zvukomalebné“ jazykové vyjadřování, kreativní práci s představami a obrazy, slovy a rýmy. Luna ve Vahách ve 3. domě = tvůrčí oslava a "zmapování" duševního a myšlenkového světa člověka. Jako básník bych svou Lunu ve Vahách vyjádřil takto: Když duše mé rty otevírá, co obrazů a zvuků v nich!

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode