Mars ve Lvu (jak Fialova vláda krotí mocného lva u hranic západního světa)

03.03.2022 21:08

Po více jak dvou letech přestávky se vracím k astrologii. Když jsem si uvědomil, jak často jsou mé výklady chybné a nepřesné, opustil jsem na čas astrologickou vědu a věnoval se duchovnímu životu. Vztah k Boží realitě a čistá láska k lidem jsou klíčem nejen k šťastnému životu, ale i opravdovému poznání. I když stále nemám moudrost nejvyšších andělů, začíná se mi opět otvírat tvůrčí síla v astrologii, takže budu pokračovat ve výkladech a pokusím se odstranit ty největší omyly, jak to jen bude možné. Stále je třeba brát mé interpretace s rezervou, protože nemám dosud opravdový klíč k plnému pochopení tvůrčích kosmických zákonů (a tedy i ke kabale a numerologii, bez nichž nelze astrologii porozumět). Nicméně si stojím za tím, že zveřejněné horoskopy jsou funkční - velmi přesně odpovídají životní situaci té či oné osoby. Starší výklad horoskopu premiéra Fialy i ostatních politiků nechám dál zveřejněné, aby byly vidět ty nejkřiklavější vady v interpretaci, byť i novější, doplňující výklady nebudou bez chyb. To je moje cesta - trpělivě zpřesňovat a zkoumat astrologii.

Podívejme se znovu na Mars ve Lvu v 10. domě na MC v horoskopu premiéra Fialy (horoskop z roku 2017). Mars v přesné konjunkci (do jednoho stupně) s hrotem 10. domu je celkem mimořádný jev. Postavení Marta v horoskopu jsem však spojoval s mimořádným politickým sebevědomým Petra Fialy a jeho možné budoucí vlády a vůlí prosadit vládní program. Vzhledem k událostem na Ukrajině to spíše ukazuje na výjimečné poslání Fialovy vlády v mimořádné době nejen pro Evropu.

Mars ve Lvu - tarot Síla

Lidé s Martem ve Lvu musejí v životě čelit velmi mocnému nepříteli - něčemu, co se zdá být silnější, než jsou sami, co vlastně ani nelze porazit, jen krotit, a co ohrožuje jejich fyzické i psychické zdraví, úspěch a radost, co ale člověka zároveň "nabíjí". Žena na tarotové kartě neohroženě a v klidu hledí nebezpečí do očí a drží v holých rukách rozevřenou tlamu lva. Jinak řečeno, lidé s Martem ve Lvu jsou schopni čelit molochovi, držet si ho bezpečně od těla, aniž by přišli k vážnější úhoně. Přesto se tento "boj" neobejde bez škrábanců, modřin a šrámů, slz (i slz vítězství), obětí i velké námahy. Žena je celá zahalená pláštěm a rouchem, aby nebyly vidět zranění a modřiny, utržené v boji s šelmou. Její zvláštní půvab a pokora jí nedovolují ukazovat navenek bolest.

Co se ale ve skutečnosti skrývá za touto šelmou? Jsou to pýcha a vládychtivost v našem srdci, které neberou žádný ohled na slabosti, chudobu a neštěstí druhých a které nám nedovolují ustoupit ani o píď ze svých životních pozic. Proto pýcha a vládychtivost jsou největšími nepřáteli člověka i samotného života, jenž pochází z bytí Boha. Z pravé pokory a skromnosti se však rodí čistá duchovní síla - láska, která nakonec přemůže každého nepřítele. Protože se na Západě vytratila láska mezi lidmi a člověk člověku se stal vlkem - konkurentem, stojí teď u bran západního světa mocný nepřítel. Tento nepřítel nás ale začíná učit pokoře a lásce, když se ujímáme zbědovaných utečenců.

Co tedy vypovídá Fialův Mars v nejvyšším bodě horoskopu? Zřejmě mimořádnou schopnost držet ochranou ruku nad životem v Česku tváří v tvář nebezpečí. Získali jsme od vesmíru schopnost (nikoli od vítězné vládní koalice) zajistit své zemi mocnou ochranu a bezpečí v čase války na Ukrajině, byť se to neobejde bez šrámů, slz (i slz vítězství), obětí i ztrát, nouzových stavů, nejrůznějších výpadků a mimořádného úsilí nejen vlády. Desátý dům ukazuje, jak si dokážeme udržet své postavení ve světě a ochránit ty, s nimiž sdílíme stejný životní cíl i prostor, což jsou v tomto případě i Ukrajinci.

Mars v horoskopu ukazuje, kam směřuje naše úsilí a činnost ve fyzickém světě. Je to energie v materiální formě. Lev je ohnivé pevné znamení. Lidé s Martem ve Lvu mají nevyčerpatelnou zásobu životní síly, vůli a ochotu zvládat fyzicky náročný život, i když nepatří v životě k největším vítězům. Ale také nikdy k poraženým! Co Mars ve Lvu uchopí, to už nepustí, dokud se to nepoddá a nezkrotne. V případě České republiky s Fialovou vládou v čele to zřejmě znamená, že bude trvale vyvíjet svou činnost, dokud se neobnoví všechny životní funkce Ukrajiny jako plnohodnotného člena EU.

O čem ještě může vypovídat Fialův Mars na MC a tarotová karta Síla? O schopnosti a nutnosti vlády zajistit České republice bezpečnou, levnou a ekologickou energii tváří v tvář energetické i ekologické krizi, jež mohou zasáhnout svět a ohrozit běžný chod společnosti. A co si budeme povídat, jaderná energie není moc bezpečná vzhledem k současným událostem na Ukrajině i k událostem v Černobylu či Fukušimě. Jaderná energie navíc narušuje rovnováhu mezi technologií a kosmologií (zdravým životním stylem) - životním systémem, který zahrnuje nejen přírodní ekosystém, ale i ekosystém duchovní. Jinak řečeno, duchovně vyspělé kultury by nikdy nevyužívaly a nestavěly ve svém životním prostředí jaderné elektrárny.

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode