Nejnovější horoskop Jana Farského

13.02.2018 17:10

Nejnovější horoskop Jana Farského, předsedy poslaneckého klubu STAN. Horoskop: 19.1. 2018, 12:01 (UT+1:0), Praha. Na horoskopu je zajímavá přesná konjunkce Marse s descendentem, ale také to, že má Jan Farský Slunce a Lunu ve stejných domech a znameních, jako měl před lety Jan Švejnar, když se chystal založit a vést think-tank IDEA.

Tvar horoskopu: Miska (planety jsou rozloženy v jedné polovině horoskopu). Jde o denní Misku. Vůdčí - tažnou planetou je zde Jupiter v 6. domě (v konjunkci s Marsem). Lidé s denní Miskou žijí na „společenském výslunní“ – jsou pohlceni veřejným a společenským životem, takže jejich vnitřní a osobní život zůstává nenaplněn. Soukromý život je „prázdnou hemisférou“. Je třeba chápat, že každý horoskop ukazuje jen malou část naší prožívané existence. V tomto případě je člověk zcela pohlcen veřejným a společenským životem. To však není jeho „celý život“. Dejme tomu, že někdo je prozaikem a zároveň novinářem a prožívá tyto dvě role rozdílně. Jako prozaik může mít noční Misku, ale jako novinář západní Misku.

Jupiter ve Štíru v 6. domě: snaha co nejlépe prospět ostatním v budování nové reality. Největší dobro se skrývá v každodenní „transformující“ službě druhým. Člověk věří, že dokáže vzkřísit novou kvalitu života u ostatních, jejichž důvěře se těší, když jim bude každý den k dispozici. Jupiter ve Štíru značí osvobození od bolestné minulosti a vstup do nové oživené skutečnosti - schopnost přejít přes velký práh izolace. V 6. domě se Jupiter těší z naplňování každodenních povinností. S Jupiterem ve Štíru člověk věří, že dokáže dokončit a splnit svou denní misi zaměřenou na zlepšení kvality života ostatních. „Na mě se můžete spolehnout, když potřebujete pomoci“, říká Jupiter v 6. domě.

Devět planet nad obzorem: vědomí je zaměřené na prožívání reality ve viditelném (objektivním) světě.

První kvadrant neobsazený: nedostatečné vymezení vlastního životního prostoru (nedostatečné hájení soukromí a vlastní nezávislosti).

Slunce nad obzorem, Luna nad obzorem: vědomí „Já jsem“ - stejně jako představivost a psychické vnímání - je prožíváno viditelně ve světě (v objektivním světě).

Sedm planet v záporných znameních (+Asc), tři planety v kladných znameních. Čtyři planety v zemském znamení Kozoroha (+Asc v Býku), tři planety ve vodních znameních, dvě planety ve vzdušných znameních, jedna planeta v ohnivém znamení. Převaha zemského živlu (Kozoroh) značí zaměření na praktické zvládání života. Nejméně zastoupený ohnivý živel značí nedostatek niterného nadšení, soutěživosti a tvůrčí dominance.

Vztah Slunce a Luny: fáze 0° - 45°: fáze nových příležitostí a projektů; začátek nového cyklu.

Merkur-Prométeus (vychází před Sluncem) vzdálený 18° od Slunce: ukazuje na nezávislý, nespoutaný, nebojácný postoj, jímž bytí nezávisle na vzorech hledá své zaměření a způsob myšlenkového nebo činorodého sebevyjádření.

Ascendent ve znamení Býka: Snaha vytvořit kruh bezpečí kolem sebe, snaha ubránit se všem vnějším i vnitřním vlivům. Tito lidé brání svůj "živočišný druh", fyzické podmínky a získané zkušenosti a schopnosti před možným ohrožením a napadením - před jakoukoli destrukcí, jež by je připravila o klid a rovnováhu. 

Ascendent v Býku (Tarot č. 15) říká: „Jsem nehybnou hybnou silou uprostřed pomíjivého, měnícího se světa. Nic neohrozí mé přirozené vlastnosti a schopnosti, mé ukotvení ve fyzické realitě!“ Nebezpečím tohoto ascendentu je enormní snaha mít svůj život plně pod kontrolou a nenechat se ničím ovlivnit. Ascendent v Býku měl ve svém prezidentském horoskopu G. W. Bush. Jeho enormní snaha vytvořit z USA bezpečnou zemi i po jedenáctém září vedla k masivním kontrolním opatřením.

Vzestupný lunární uzel ve Lvu ve 4. domě: snaha vládnout osobitou tvořivou silou v kruhu své „rodiny“. Přirozená rodičovská autorita a láska.

Slunce ve znamení Kozoroha (poslední stupeň) v 10. domě v konjunkci s MC: Slunce v 10. domě ukazuje na člověka, který zaujímá čestné a nezávislé postavení ve společnosti. Slunce v Kozorohu v 10. domě dává „nepřístupnou“ a „osamocenou“ autoritu, jež sbírá „pocty“ a „zásluhy“. Člověk sklízí uznání bez potřeby živit své vlastní ego. Slunce zde představuje neviditelnou autoritu nad fyzickým světem, která nikomu nepodléhá, jedině vlastnímu úsudku, který se zdá být konečný. Autorita, která má „poslední slovo“, dalo by se říci. Slunce v Kozorohu v 10. domě má v horoskopu i ekonom Jan Švejnar.

Slunce v Kozorohu v 10. domě kvadratura Uran v Beranu ve 12. domě: Svobodomyslné, bouřlivé a svéhlavé jednání se snahou vymanit se ze závazků. Odpor vůči autoritám a zavedeným normám vládnutí. Aspekt ukazuje na potlačovanou nespokojenost a nevoli, jež vyústí v nečekaný a ostrý spor. Tajné setkání mužů zodpovědných za exekutivní rozhodnutí v záležitostech světa – text sabiánských symbolů pro Slunce v Kozorohu.

Luna ve Vodnáři v 11. domě: Základní představivost („psyché“) člověka je směřována na podporu dlouhodobých projektů a vizí, které umožňují prosperitu jednotlivcům i společnosti (projekty zaměřené na rozvoj a pokrok). Vodnářská Luna v 11. domě ukazuje na širokou spolupráci s veřejným sektorem, přičemž klientelou se stávají lidé a instituce, jež chtějí zlepšovat svět a vést lidstvo k myšlenkovému i ekonomickému bohatství. Člověk s takto postavenou Lunou se bude zajímat o nové poznatky (výzkum, inovace) a nejnovější trendy v různých oblastech života. Jan Farský je členem správní rady mezinárodní neziskové organizace (think-tanku) Aspen Institute. Lunu ve Vodnáři v 11. domě má i ekonom Jan Švejnar, který založil a vede think-tank IDEA.

Luna ve Vodnáři v 11. domě kvadratura Jupiter ve Štíru v 6. domě: Nepraktický myšlenkový ideál, falešné sebeuspokojení z každodenních výsledků. Člověk věří, že zvládne nejnáročnější úkoly. Chce být prospěšný, ale nezná zdravou míru. Myslí si, že se od něj hodně očekává, nadužívá veřejnou důvěru, chce být pro ostatní „jedničkou“ v užitečnosti a prospěšnosti.

Venuše ve Vodnáři v 10. domě v konjunkci se Sluncem: Společenský či profesní úspěch a zviditelnění přináší radost a motivaci. Radost z univerzálního uplatnění. Člověk má pocit, že je mu otevřený celý svět, že má nekonečné možnosti se projevit a zviditelnit. Lidé s takto postavenou Venuší těší být u zrodu „nového světa“, který nezná hranice a omezení. Těší je, že reprezentují na veřejnosti skupinu otevřených a tvořivých bytostí, kteří se podílejí na „velkém univerzálním díle“.

Venuše ve Vodnáři (Tarot Svět) značí bezstarostné, hravé využívání životních příležitostí.

Mars ve Štíru v konjunkci s hrotem 7. domu: V tomto znamení je Mars velice mocný. Mars ve Štíru (ve 2. domě) má i Andrej Babiš – energicky a neústupně obhajuje osobní životní prostor (vydobyté politické pozice). Lze říci, že Mars ve Štíru vede válku. Nikdo mi nebude mluvit do toho, jak mám pracovat a prosazovat v politice svoje zájmy!, říká Babišův Mars ve 2. domě. Mars na hrotu 7. domu v horoskopu Jana Farského značí energické a neústupné obhajování kolektivních idejí a zájmů zaměřených na přeměnu světa. Člověk s takto postaveným Marsem vede válku o duchovní prostor sdílený s partnery a spojenci. Svůj politický kapitál a prostor si dokáži vždycky „krvavě“ obhájit!, říká Babišův Mars ve 2. domě. Vyšší zájmy o obnovu našeho společného světa budu vždy hájit se spojenci do krve!, říká Farského Mars v konjunkci s descendentem. Mars zde může předznamenávat významnější transformační „pohyby“ na naší politické scéně.

Luna ve Vodnáři v 11. domě kvadratura Mars ve Štíru na hrotu 7. domu: Obvykle tato kvadratura značí zásadní odmítnutí či přerušení vztahu s širší veřejností, v níž se odráží naše „psyché“. Přibližně 10 dní po vzniku horoskopu rezignoval Jan Farský na mandát zastupitele Libereckého kraje kvůli tomu, že „nestihá“. Napěťový aspekt Marta a Luny odráží rozpor mezi činností a duševním světem. Člověk chce „rozetnout“ svou minulou podvědomou touhu či představu a proklestit si cestu k novému sebeprosazení, k nové činnosti. Prosperita a rozvoj společnosti a širší spolupráce s veřejností (Luna ve Vodnáři v 11. domě) je zde „obětována“ vyšším politickým zájmům: urputné vůli vyvést zemi z politické krize (Mars ve Štíru na descendentu). Člověk s takto postaveným Marsem udělá cokoli, aby zažehnal všechna ohrožení demokratických ideálů ze strany škůdců. Jeho síly jsou nevyčerpatelné (Mars ve Štíru vždy obnoví svou sílu). Kvadratura Luny a Marse však ukazuje na to, že člověk chce jít v životě vlastní cestou a odmítá cizí vměšování. Nedokáže si získat veřejnou podporu a přízeň. Ani o ně nestojí. Urputná snaha STAN udržet za každou cenu SPD, KSČM a Andreje Babiše mimo vládu a narušovat jejich spojenectví se v optice kvadratury Luny a Marse v pevných znameních může jevit jako nesmiřitelný, nátlakový a překotný boj s parlamentním a veřejným „proudem“ (ANO, SPD a KSČM mají ve sněmovně většinu, Babišovu hnutí navíc neklesají preference). Indiánský kmen si postavil stan v novém teritoriu poté, co se tam přestěhoval – text sabiánských symbolů pro Marta ve Štíru.

Luna ve Vodnáři v 11. domě sextil Uran v Beranu ve 12. domě: výrazný aspekt mezi Lunou a Uranem přináší popularitu a věhlas (v napěťovém aspektu pak věhlas nežádoucí, jako je to v horoskopu Andreje Babiše). Harmonický aspekt Luny a Urana zde značí úspěch a nečekanou podporu v "alternativních" formách rebelantství. Netradiční forma povzbuzení jdoucí mimo zavedené instituce. Oživující životní energie tryská z potlačeného vzdoru (skrytého společenského tlaku). Člověk s takto aspektovaným Uranem ve 12. domě zažívá příznivou „zákulisní“ odezvu na svou formu společenské emancipace (Luna v 11. domě). Jeho snaha po nezávislosti, svobodě a rovnoprávnosti nachází ohlas v skrytých kolektivních náladách a frustracích.

Slunce v Kozorohu v 10. domě sextil Mars ve Štíru na hrotu 7. domu: činná vůle (Mars) a nejvyšší idea horoskopu (Slunce) jsou zde v tvořivém harmonickém aspektu. Plně a konstruktivně využitá energie a síla zaměřená na dosažení morálního a politického vůdcovství. Přirozená autorita, která neohroženě do „poslední kapky krve“ obhajuje vyšší politické ideály ve společnosti (za každou cenu chce zabránit politické destabilizaci).

Merkur v Kozorohu v 9. domě: osamocená, introspektivní práce a námaha, skrytá před zraky nezasvěcených osob, která je zaměřená na porozumění smyslu života, společenských norem a zákonodárství. Lidé s Merkurem v 9. domě mají tendenci svůj myšlenkový svět vyjadřovat skrze pochopení vyšších duchovních či etických principů života.

Merkur v Kozorohu (Tarot Poustevník): Člověk pracuje osamoceně v malé organizované skupině, jíž poskytuje důležité zkušenosti a znalosti, aby mohla fungovat. Merkura v Kozorohu (ve 12. domě) má také Julian Assange.

Merkur v Kozorohu v 9. domě sextil Neptun v Rybách v 11. domě: harmonický a tvořivý aspekt hovoří o reálné politické vizi, o uskutečnitelném modelu světa, založeném na všeobecně respektované důvěře v právní řád, vyšší etické normy a zvyklosti, smysluplnou legislativu (Merkur v 9. domě). Člověk s Neptunem v 11. domě sní o tom, že bude s podobně smýšlejícími lidmi ovlivňovat svět svým zvláštním idealismem. Hledá vyšší společenský ideál či řád. Neptun navíc leží v Rybách, což jen podtrhuje jeho „posvátnou“ a nečitelnou úlohu v domě názorových proudů a politických organizací. Neptun v sextilu na Merkura zde zřejmě přináší schopnost realizovat neobvyklé, pečlivě „prozkoumané“ legislativní představy.

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode