Nejnovější horoskop Michala Horáčka

29.05.2017 22:57

                                                           

Nejnovější horoskop Michala Horáčka, kandidáta na českého prezidenta. Horoskop: 14.5. 2017, 15:51 (UT+2:0), Roudnice nad Labem.

Tvar horoskopu: něco mezi Vědrem a Lokomotivou. Retrográdní Jupiter jako osamocenější planeta v 1. domě. Seskupení Vědra vede člověka k soustředěné tendenci uskutečnit zásadnější rozhodnutí nebo čin, přičemž osamocená planeta naznačuje povahu takového záměru ("plonková" planeta se vymezuje vůči ostatním). Lokomotiva vypovídá o vytrvalém nepolevujícím tlaku a postupu. Kdyby šlo o seskupení Vědra, pak by Michal Horáček směřoval k zásadnějšímu rozhodnutí a projevu (například by mohl dát přednost jinému kandidátovi před sebou). V případě Lokomotivy by Jupiter v 1. domě "táhl" ostatní planety za sebou bez potřeby vychýlit se z nastoupeného kurzu.

Jupiter ve Vahách v 1. domě dává víru v sebe sama, ve vlastní poctivost a upřímnost. Člověk klade důraz na osobní vystupování a přitažlivost, přičemž čest (morálka), optimismus a moudrost jsou zde hlavními faktory, jak se prezentuje svému okolí. Jupiteru v 1. domě jde o celkový blahodárný osobnostní projev. Jupiter zde říká: jsem důvěryhodný, spolehlivý, jen se podívejte, jak kvetu! Místo, kde se nachází Jupiter, je místem největšího oceňování. V 1. domě si nejvíce cení osobní nezávislosti - schopnosti spolehnout se jen na svůj osobní potenciál, finance i zdraví. Člověk nachází své „velké štěstí“ v tom, že si vystačí ve všem sám. Planety ve Vahách mají společenský – ideově kulturní charakter (kultivují a rozvíjejí veřejný život).

Sedm planet na západní polokouli: vědomí je více zaměřené do prostoru druhých lidí - je více závislé na cizích postojích a reakcích (nechce se nikam "cpát", pokud mu to ostatní nedovolí).

Slunce nad obzorem, Luna pod obzorem: vědomí „Já jsem“ je prožíváno viditelně ve světě, představivost a psychické vnímání je prožíváno v soukromí skrytého světa.

Čtvrtý kvadrant neobsazený: nedostatečné vymezení budoucího životního prostoru (nedostatečná obhajoba vlastní společenské úlohy, angažovanosti či nezávislosti).

Šest planet v kladných znameních (+Asc), čtyři planety v záporných znameních. Čtyři planety v ohnivých znameních, tři planety v zemských znameních, dvě planety ve vzdušných znameních (+Asc), jediná planeta ve vodních znameních (Neptun v Rybách). Převaha ohně značí niterné nadšení (odhodlání), vlastní iniciativu, soutěživost, tvůrčí dominanci a průkopnictví. Nejméně zastoupený vodní živel ukazuje na nedostatek souznění, citové vazby, péče, ochoty se odevzdat a splynout, přizpůsobit se a proměnit (adaptovat se).

Vztah Slunce a Luny: končící fáze 180° - 225°: snaha využít svou momentální inspiraci a osvícení k novým činům, snaha svými činy ovlivnit a inspirovat svět.

Merkur-Prométeus (vychází před Sluncem) vzdálený 25° od Slunce: ukazuje na nezávislý, nespoutaný, nebojácný postoj, jímž bytí nezávisle na vzorech hledá své zaměření a způsob myšlenkového nebo činorodého sebevyjádření.

Ascendent ve znamení Vah. Duše zde říká: chci být vnímána jako ten, kdo touží po klidném a vyrovnaném životě, umí být společenský, přátelský a oblíbený, uznává práva druhých a oceňuje půvab, krásu a jednotu života. Úkolem ascendentu ve Vahách je vycházet vstříc druhým.

Vzestupný lunární uzel ve Lvu v 11. domě značí, že má člověk dospět k ochotě podporovat skupinové aktivity a dělat to osobitým, kreativním způsobem. Poznámka: Vzestupný uzel je na posledním stupni Lva (opouští znamení Panny), což naznačuje, že každodenní starost a péče o rozvoj skupiny se „prolíná“ se snahou být jejím „oslnivým středem“ – tím, kdo ji zásobuje svými tvůrčími nápady.

Venuše ve znamení Berana v 7. domě ukazuje na zálibu a vášeň dobývat srdce druhých. Člověk aktivně vystupuje a soutěží o přízeň. Venuše se zde profiluje do role podporovatele všeho, co přispívá k radostnému závodění a soupeření ve veřejném prostoru. Učitel dává tradičním představám novou formu, nové vyjádření – stupeň pro Venuši v Beranu.

Slunce leží v horoskopu na konci 8. domu ve znamení Býka: bytí si zvolilo odkrývat schopnosti a možnosti druhých lidí prostřednictvím materiálního zajištění jako svou nejvyšší představu o sobě samém. Poslední třetina 8. domu by mohla zahrnovat oblast vzdělávání. Krédem Býka je „Dopřávám a stabilizuji“. Býci si rádi dopřávají potěšení z krásných a užitečných věcí (včetně uměleckého zážitku) a nezapomínají ani na ostatní. V 8. domě se dobře osvědčují při řešení krizových situací. Blíže to nedokáži specifikovat.

Luna leží v přesné konjunkci s hrotem 4. domu ve znamení Kozoroha. To je velmi obtížné postavení Luny (pro výklad i pro život). Luna v Kozorohu chladnokrevně kráčí za prospěchem bez ohledu na rizika. Vyznačuje se riskantním druhem ctižádosti. Obavy a strach jí otevírají cestu za pokladem a dobrodružstvím. Vyhledává nejpodivnější místa k činnosti a přebývání. Lidé s Lunou v Kozorohu se ocitají na nepřístupných a nežádoucích místech - v jakési dobrovolné izolaci, kde musejí čelit nejbizarnějším představám o světě. Dobrovolně si volí samotářství a omezení, aby nasbírali zkušenosti ze stínového světa, kde vládnou "zlí bossové". Horáčkova Luna na hrotu 4. domu nachází "mrazivé" kouzlo "lovit" hlasy v anti klausovsko-zemanovských vodách. Sbírá každý projev znechucení z politiky současného establishmentu. Horáčkova kandidatura na českého prezidenta je spíše "podzemní" aktivitou - pokusem vyvolat krizi mocných. Otřást jejich jistotami. Michal Horáček kandidoval, aby prudil mocné. Jeho účast ve volbách je ryze soukromou izolovanou iniciativou, samostatným proniknutím do světa velkých politických zvířat - zlých bossů - a nenese žádný zárodek plodného politického života. Luna v Kozorohu není schopna zrodit nový život, jen starý život uzavře do tvrdé slupky. Horáček si dobrovolně zvolil vyloučenost. Svou snahou stát mimo všechny myslitelné matrixové zájmové skupiny se vystavil riziku, že bude sám čelit nejbizarnějším představám a výzvám matrixu. Piroha s indiány na válečné stezce; někteří veslují v kánoi, jiní předvádějí válečný tanec - stupeň pro Lunu v Kozorohu.

Saturn retrográdní v poslední třetině 3. domu ve Střelci ukazuje na vyjadřovací zábrany spojené s nedostatečnou slovní zásobou a představivostí. Člověk má potíže bezprostředně zformulovat a zpracovat myšlenkové pochody, které vyžadují vyšší filosofickou představivost a abstrakci. Planety ve Střelci charakterizuje touha pracovat pro novou širší perspektivu, nové porozumění. Lidé se Saturnem ve 3. domě se snadněji vyjadřují písemnou formou než bezprostřední komunikací, kde působí nepřesvědčivě. Převládá nedůvěra ve vlastní intelekt a duševní potenciál. Potíže nalézt vlastní výrazové prostředky, kterým by jasně zformulovali svůj širší pohled na realitu.

Merkur v 8. domě ve znamení Berana v konjunkci s Uranem ukazuje na „výbojnou“ koncepci, na nekompromisní a originální program směřující k duchovní a hmotné proměně světa. Osmý dům představuje hodnoty, které sdílíme s druhými lidmi. Merkur s Uranem zde mobilizují a inspirují druhé k sebevědomějšímu „hrdějšímu“ postoji. Obě planety tvoří trigon na Saturna ve 3. domě, což ukazuje na pečlivě, systematicky a odpovědně zpracovaný program, který se drží přesně vymezených mantinelů.

Mars v Blížencích v 9. domě: energie je vynakládána na snahu vyvolat co nejvíce vzruchu, aktivit a polemik v oblastech vyššího poznání, filosofie a práva. Mars se zde prezentuje jako volnomyšlenkářský bojovný duch (Aktivista se nadšeně dovolává sociální akce – stupeň pro Marta v Blížencích), který nabírá dostupné informace z nejrůznějších oblastí života.

Mars (Blíženci) v 9. domě v trigonu na Jupitera (Váhy) v 1. domě dává schopnost úspěšně prosazovat a prezentovat určitý světonázor – intelektuální vizi duchovního, sociálního, politického a kulturního modelu světa. Sebedůvěra a optimismus, víra ve vyšší dobro vystupují energicky do popředí sebezájmu. Člověk je schopen jednat v souladu se svým základním povahovým rysem a vírou v sebe sama.

Mars v 9. domě (Blíženci) leží v kvadratuře na Neptuna v 6. domě (Ryby): aspekt ukazuje na odvahu vést boj za nový životní prostor ve veřejné službě, ale tato snaha – prosadit své vize do každodenního života a zaběhnutých rituálů - se setkává s neúspěchem. Neharmonicky aspektovaný Neptun v 6. domě, domě práce a služby, ukazuje na to, že si děláme iluze o skutečných potřebách druhých lidí. Přesvědčujeme sami sebe, že naši podřízení a spolupracovníci skutečně chápou naši nenápadnou službu, ale není to pravda. Lidé s Neptunem v 6. domě chtějí být ve svém zaměstnání hluboce prospěšní, ale často k tomu chybí dostatek příležitostí. Mohou si práci "vymýšlet", ale tradičním způsobům, jak pomáhat a sloužit, už odzvonilo.

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode