Nejnovější horoskop prezidenta Zemana

05.07.2017 17:52

Nejnovější horoskop prezidenta Zemana, usilujícího se o znovuzvolení. Horoskop: 29.6. 2017, 18:15 (UT+2:0), Praha.

Tvar horoskopu: Řekl bych, že můžeme uvažovat o Rozptylu, i když mezi Saturnem a Jupiterem je výsek o 70°. Takový člověk se nezabývá jen jednou ideou či událostí. Zájmy a možnosti jsou u něj vyrovnané. Jeho vědomí je vymezeno ve všech kvadrantech, takže může mít pocit, že je všestranným, společensky i individualisticky plně rozvinutým jedincem.

Retrográdní Saturn ve Střelci v 1. domě. Výklad má vždy dvě roviny: psychologickou a „prostorovou“. Saturn zde značí jednak blokovanou samostatnost, zároveň ukazuje na obtíže nalézt otevřený a důvěrný vztah k sobě samému. Člověk si může připadat nevzhledný a nepřitažlivý. Musí se hrozně přemáhat, zároveň se mimořádně učí trpělivosti, jak vycházet sám se sebou. Rád by si vytvořil nový duchovní i fyzický osobnostní „profil“, ale co naplat, i když ho ten starý (Zeman) zmáhá, přece bez něj nedokáže vůbec existovat. Saturn zde ukazuje na závažnější omezení vlastní aktivity, ale zároveň na odolnost a vytrvalost čelit samotě a duševním a fyzickým překážkám. Modráček usedl na vrata domku - stupeň pro Saturna ve Střelci. Zkusme ještě interpretovat Saturna v 1. domě ve Střelci takto: převládají obavy vyjít radostně a s důvěrou "ven" do světa. A tu se nabízejí dvě varianty: buď se člověku nechce nikam vycházet a jezdit, protože má závažnější fyzické omezení (netroufne si jít bez cizí pomoci), nebo proto, že je společensky znemožněn (převládají obavy z projevů antipatie). Nebo obojí, od každého něco. Znamení Střelce znamená ubírat se cestou, směřovat někam, ale také soud, pomluvy, zostuzení. Také je nutné vzít v úvahu, že Saturn leží na konci druhé třetiny 1. domu, takže jeho působení je trochu jiné, než kdyby se nacházel hned za ascendentem.

Šest planet na západní polokouli (všechny osobní planety jsou na západě): vědomí je více zaměřené do prostoru druhých lidí - je více závislé na cizích postojích a reakcích (nechce se nikam "cpát", pokud mu to ostatní nedovolí).

Slunce nad obzorem, Luna nad obzorem: vědomí „Já jsem“ - stejně jako představivost a psychické vnímání - je prožíváno viditelně ve světě (v „objektivním“ světě).

Sedm planet v záporných znameních, tři planety v kladných znameních (+Asc). Čtyři planety ve vodních znameních, tři planety v zemských znameních, dvě planety v ohnivých znameních (+Asc), jedna planeta ve vzdušných znameních. Převaha vody (tři planety v Raku) značí citovou vazbu, přizpůsobivost a péči. Nejméně zastoupený vzdušný živel (Jupiter ve Vahách) ukazuje na nedostatek ideové volnosti a vstřícné diskuze.

Vztah Slunce a Luny: fáze 45° - 90°: fáze uplatňování, prosazování se. Snaha zanechat svoji stopu ve světě, udělat nový dojem.

Merkur-Epiméteus (vychází po Slunci) vzdálený 9° od Slunce v konjunkci s Marsem: ukazuje na rozvážný a „kontrolovaný“ postoj, svázaný tradicemi a vzory, ale zároveň jde o agresivní způsob myšlenkového nebo činorodého sebevyjádření. Jinak řečeno: člověk není buřičem, ale pro svůj konzervativní a kontrolovaný postoj si zvolil ostrou rétoriku.

Ascendent ve znamení Střelce. Duše zde říká: chci být vnímána jako ten, kdo vyznává pravou moudrost a sečtělost, kdo se zdržuje všech odsudků a chápe život jako jedinečnou příležitost a kdo touží zanechat odkaz budoucím generacím.

Vzestupný lunární uzel ve Lvu v 9. domě značí, že má člověk dospět ke zmoudření a šířit své "bonmoty" osobitým, nápaditým až oslňujícím způsobem. 

Luna na konci 9. domu v konjunkci s MC ve znamení Panny: představivost a psychické vnímání zaměřené na zvládání role společenského a duchovního vůdce, který zastupuje obyčejné lidi a pečuje o jejich potřeby. Zjednodušeně řečeno: Zeman jako lidová autorita slabých a ponížených. Politici s Lunou v Panně mají napojení na lid ("proletariát"), který sebe sama chápe jako "nižší" (fyzickou) existenci. Snaží se lidu naslouchat a chránit jej před "přezíravými" elitami, jež žijí ve svém vlastním nepřístupném světě. V zásadě vyznávají myšlenku, že "hlas lidu je hlas Boží". Nebo také: lid je v podstatě dobrý, ale kazí ho vyšší elity; lid má zdravé přirozené instinkty, naslouchejme jim! Rádi se stavějí do role praktikujícího politického "léčitele", který chce uzdravit život obyčejných lidí tím, že jej chrání před nefunkční "intelektuální medicínou" - nefunkčními radami a moudry ("bludy") vyšších elit. Na rady jiných autorit a kapacit nedají, což se u Zemana projevuje i kouřením a pitím - lékařům navzdory. Jsou jakýmisi zprostředkovateli mezi elitami a lidem - tvoří někdy hrubou, někdy jemnou hráz mezi nižšími a vyššími společenskými vrstvami. Lidé s Lunou v Panně nás učí, že nižší aspekty života jsou stejně důležité jako ty vyšší. Bez nižších pudů není možné poznávat a uvědomovat si vyšší sféry. Samozřejmě že není nutné, aby byli vulgární a chovali se "nízce", jak to někdy vidíme u Miloše Zemana. Mívají skvělou paměť na jevy ve fyzickém světě. Zato jim hrozí "amnézie" na jevy duchovní. Luna v Panně ráda zapomíná na existenci duchovního světa. Luna v kvadratuře na Saturna v 1. domě značí, že se člověk ocitá na společenském „zapadákově“ (opak výsluní). Je "odstaven" a ponechán nejsmutnější péči o sebe sama. Aspekt přináší depresi, pesimismus a osamělost – celkové ochromení (zejména společenské). Člověk nenachází nic krásného a radostného na své životní situaci. Jeho život je omezen na nejnutnější společenské a fyzické povinnosti. Život, to je dřina a trápení! – říká zde Luna v kvadratuře na Saturna (krotitel lvů krotí šelmy v manéži – stupeň pro Lunu v Panně). Otázkou zůstává, zda se aspekt začne naplňovat zvolením jiného prezidenta nebo ještě později, pokud Zeman ve volbách uspěje. V každém případě, i kdyby byl opět prezidentem, bude to prezident ještě více "osamělejší" a společensky izolovanější, než tomu bylo doposud.

Luna na konci 9. domu (Panna) tvoří trigon na retrográdního Pluta ve 2. domě (Kozoroh): Pluto ve 2. domě naznačuje převratné změny v uplatňování psychických nebo fyzických dovedností; náš osobní prostor, který potřebujeme k životu – vše, co vlastníme a čeho si v životě nejvíce ceníme - prochází zásadní obnovou. Trigon Luny a Pluta zde hovoří o úspěšné "rekonstrukci", regeneraci, „oživení“ původních schopností. Člověk se opět může zabývat vším, co mu přinášelo osobní prospěch a dávalo jeho životu konkrétní smysl. Tento aspekt by mohl být zásadní pro Zemanovo znovuzvolení za českého prezidenta. Luna trigon Pluto zde značí úspěšné obnovení životního (fyzického a psychického) prostoru, značí opětné ujištění o vlastní ceně (sebepotvrzení), hovoří o schopnosti podržet si pevně získané společenské pozice (Luna na konci 9. domu).

Venuše ve znamení Býka v 6. domě: radost a uspokojení z každodenních činností (jídlo, spánek, vycházky, koupele …). Venuše zde znamená radost z pravidelně vykonávané činnosti, která nabíjí tělo a smysly energií (Býk = výživa). Mohlo by to ale také znamenat lásku k „věrným oddaným“, které člověk s potěšením uvítá a pohostí ve své pracovně.

Venuše v Býku v 6. domě tvoří trigon na Lunu v Panně v 9. domě: možnost trávit příjemnou dovolenou, užívat si odpočinku, fyzické a psychické relaxace (láska k přírodě, venkovskému vzduchu). Aspekt ale také značí oblíbenost a potěšující starostlivost od lidí, kteří mají spíše přízemní životní ideály (Luna v Panně na konci 9. domu).

Merkur v 8. domě ve znamení Raka v konjunkci s Marsem: snaha bránit agresivní rétorikou duchovní i hmotné statky druhých lidí. Vyhraněné, vyostřené názory a postoje, které zanechávají citelnou „brázdu“ ve společně sdíleném duchovním a emocionálním prostoru. Miloš Zeman zřejmě bude opět volit témata, která hýbou hluboko pod povrchem naším hodnotovým systémem (migrační krize, islámský terorismus a podobně). Slepice rozhrabuje půdu, aby našla potravu pro svá mláďata – stupeň pro Merkura v Raku.

Merkur a Mars v Raku v 8. domě tvoří opozici na retrográdního Pluta v Kozorohu ve 2. domě: Tato opozice vylučuje konstruktivní dialog v prezidentském klání. Zemanova snaha zdynamizovat a vyhrotit prezidentské volby siláckou rétorikou, a obnovit tak svou moc nad ještě nerozhodnutou a „vystrašenou“ částí jemu nakloněného voličského tábora – to je oč tu běží. Asi to bude hustý. Otázkou zůstává, jak a kde chce prezident "útočit", když se odmítá účastnit televizních a rozhlasových debat s ostatními kandidáty (zatím pravidelně útočí na TV Barrandov). Zeman se zřejmě pokusí zmobilizovat všechny síly - využít všechny (jinak) dostupné způsoby a prostředky boje, aby ovládnul situaci. Opozice naznačuje, že se mu to zčásti podaří, ale zároveň mnohé své příznivce odradí. Opozice mezi planetami je zkrátka poloviční vítězství a poloviční prohra zároveň. Je to jen další „krize“, která si vyžaduje nové řešení. Zejména opozice mezi Merkurem a Plutem ukazuje na závažnější krizi kompetentnosti zvládat dramatické situace. Prezident může být usvědčen ze lži, z manipulace s neověřenými informacemi nebo zatajování důležitých faktů (tedy nic nového u Miloše Zemana).

Merkur a Mars v Raku v 8. domě tvoří trigon na retrográdního Neptuna v Rybách ve 3. domě: Neptun ve 3. domě značí, že se člověk obklopil zvláštním idealistickým prostředím. Komunikace mezi ním a nejbližším okolím probíhá víc intuitivně než jasným sdělením. Rád by naplnil svět, který ho obklopuje, hlubokým porozuměním, a vyplnil tak „komunikační prázdnotu“, kterou cítí, neboť tento nejbližší svět, s nímž udržoval styky, se mu pomalu rozpadá před očima. Mezi ním a bezprostředním okolím je zvláštní druh mentální bariéry. Není už schopen vnímat lidi kolem sebe zcela objektivně, i když se o to pokouší. Zároveň cítí, že má mimořádnou příležitost se ještě jednou se svým okolím sblížit, najít společnou řeč, prožít něco výjimečného. Trigon mezi Marsem a Merkurem v 8. domě a Neptunem ve 3. domě přináší schopnost přesvědčit své nejbližší okolí o tom, že mám odvahu i reálnou vizi - že můžeme společně uspět v boji za naši věc. Zdá se, že Zeman svede úspěšný zápas o ztracený volební potenciál. Trigon Merkura, Marse a Neptuna zde doslova znamená vést úspěšný ideový zápas za nastolení nových hodnot ve volebních průzkumech. Třetí dům je domem zpracování a výměny informací z okolního světa. Neptun v tomto domě ukazuje, že tyto informace mohou být klamné, zavádějící. Nicméně lidé na volební průzkumy hodně dají. Neptun se navíc nachází ve znamení Ryb, což ještě více podtrhuje jeho zvláštní "posvátnou" a "nečitelnou" úlohu.

Jupiter ve Vahách v 10. domě: největší prospěch a dobro leží ve společenském vzestupu, když je člověk ve veřejné oblibě a úctě, může ostatním radit a udělovat mimořádné „milosti“ a požehnání. Jupiter zde říká: Já jsem ten pravý a silný vládce, neovlivnitelný, který vás ochrání před chaosem fyzického světa. Vzdávám čest inteligenci a mimořádným záslužným činům. (Rozumějte tomu dobře: přibližně takovou představu si o sobě vytvořil Miloš Zeman – samozřejmě s pomocí dalších lidí, kteří ho takto vnímají; tato představa se materializovala.)

Slunce ve znamení Raka v 8. domě: bytí si zvolilo chránit a pečovat o duchovní i hmotné statky druhých jako svou nejvyšší představu o sobě samém. Slunce zde značí základní Zemanovu ideu: chránit a pečovat o kulturní dědictví - nejcennější hodnoty a zdroje, které pojí ve společném prostoru ostatní lidi dohromady.

Slunce v Raku v 8. domě tvoří kvadraturu na Jupitera ve Vahách v 10. domě: přeceňování vlastního významu a vlastní důležitosti coby stávajícího prezidenta, který má nejednoznačné renomé doma i ve světě. Vychvalování se. Člověk si chtě nechtě vynucuje respekt a obdiv, který mu nenáleží; není schopen správně reprezentovat sám sebe (na jedné straně chce chránit duchovní a hmotné statky země, na druhé drze opanuje veřejný prostor). Nepatřičná kandidatura nejsilnějšího favorita prezidentských voleb, nominovaného vlastní zpupností. Neharmonicky aspektovaný Jupiter v 10. domě značí Zemanovu svrchovanost nad zákony. Já jsem víc než vaše hodnoty, pravidla a zvyklosti!, říká Slunce v Raku v kvadratuře na Jupitera. Člověk omezuje svou lásku kvůli zachování vlastní moci.

Merkur a Mars v Raku v 8. domě tvoří kvadraturu na Jupitera ve Vahách v 10. domě: aspekt ukazuje na to, že Miloš Zeman není schopen jednat přesvědčivě, věrohodně - zároveň vyostřenými postoji a rétorikou budit skryté vášně a bránit hodnoty lidí, které zastupuje, a zároveň přispět k posílení vlastní vážnosti a oblíbenosti coby stávajícího prezidenta. Kvadratura mezi Marsem a Jupiterem vypovídá o tom, že člověk není schopen jednat ve svém nejlepším zájmu. Kvadratura Merkura s Jupiterem hovoří o chybném úsudku, přehánění a sebepřecenění (člověk má přehnané představy o tom, co všechno dokáže). Zeman si může myslet, že silácká taktika vzbudí u mnoha voličů sympatie a respekt k jeho odvaze, inteligenci a neovlivnitelnosti. Tím se ale dostává do rozporu se svou představou „nadstranického“ prezidenta kultivujícího veřejné mínění (Jupiter ve Vahách). Člověk s takto „poškozeným“ Jupiterem očekává od druhých mnoho pochopení a důvěry, protože cítí, že je někde „mimo“. Jen s obtížemi chápe, že se mýlí právě v tom, co považuje za svou největší výhodu a přednost (umíněná hrdá povaha a nebojácná inteligence).

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode