Nejnovější horoskop Ukrajiny a jejího prezidenta

09.03.2022 04:06

Volodymyr Zelenskyj: 3.3. 2022, 7:34 (UT+1:0), Kyjev. Systém domů Regiomontanus.

Co přesně se týká samotného prezidenta a co ukazuje v horoskopu na životní situaci válkou zmítané země, k tomu je třeba mít moudrost nejvyšších andělů. Něco snad může vyplynout z přesnější interpretace jednotlivých prvků. Použil jsem systém domů Regiomontanus, protože se konjunkce Slunce a Jupitera v Rybách ocitne ve 12. domě, což značí: Mocný rádce a přímluvce v zákulisí v čase velkých zkoušek, tichá blahodárná moc a pomoc, jež přicházejí v krizových chvílích. Slunce s Jupiterem tedy představují solidaritu a nabízenou rozsáhlou pomoc Ukrajině. Také ukazují, že se prezident Zelenskyj spoléhá na spravedlivý soud - že bude o Ukrajině co nejlépe rozhodnuto (na nebi i na Zemi) a postaráno.

Slunce v Rybách - tarot Měsíc (osobně bych dal přednost názvu Očistec)

Tiché měsíční světlo rozlévá své paprsky nad opuštěnou krajinou, světlo se snáší k zemi v podobě kapek. Význam: Poslední zkouška před konečným vysvobozením. Vlastnosti: Osamělost, klamné představy, přizpůsobivost.

Lidé se Sluncem v Rybách se upínají k neviditelnému světu, kde spoléhají na vyšší dobrodiní a ochranu (ve 12. domě mohou toto vyšší dobrodiní a ochranu představovat mocné instituce a soudy). Luna na kartě představuje naše slabé životní poznatky, které osvětlují úzkou stezku života, plnou klamných fantazií, nočních děsů i obav z budoucnosti. Člověk si nedokáže o sobě učinit jasnou a reálnou představu a vnést nové světlo pravdy do svého života. Proto lidé se Sluncem v Rybách procházejí krizí sebedůvěry a sebehodnocení. Nemohou se ve svém životě nebo kariéře opřít o reálnější a věrohodnější výsledky. Se Sluncem v Rybách se dlouhodobě potýkám jako astrolog.

Zpočátku mívají Ryby velká očekávání, ale brzy přijde vystřízlivění, když se dostaví hubené výsledky - výsledky, které výrazně pokulhávají za očekáváním, a utopí a pohřbí jejich nejkrásnější sny, které si o sobě a svém světě Ryby vybájily. Jako v případě Vladimira Putina, který brzy po své inauguraci v roce 2000 zažil "pád" v podobě potopené jaderné ponorky Kursk. I když se Putin udržel ve funkci, tato událost způsobila šrám na pověsti vládnoucí elity i Putinově sebevědomí a pohřbila naděje, že bude kdy velkým státníkem v úspěšné epoše Ruska.

Ryby jsou nejméně věrohodným znamením pro budování pevné reality a osobní planety v Rybách varují před unáhleným "osvícením" a falešnou vírou v zářivou budoucnost či úspěch v hmotném světě. Moudrá Ryba se umí včas stáhnout ze světa do ticha svého nitra, kde začne své klamné životní představy a slabé poznatky zpracovávat, dokud řádně "nevykvasí" a nedozraje k tomu, aby mohla přijmout novou nádhernější životní pravdu svého tvůrčího nadvědomí. 

Tarot Měsíc představuje na duchovní cestě bolestný proces přechodu do nového vědomějšího života, ale jen když se dokážeme vzdát svého negativního podvědomí a rozhodnout se, že přestaneme žít ve světě iluzí a náměsíčnosti. K takovému přechodu do nového vědomějšího bytí je třeba mít odvahu přijmout vlastní nicotnost, trpělivost nést svůj kříž a ochotu vzdát se lpění na všem dočasném a pomíjivém. Zejména pak lpění na svých dočasných pravdách a poznatcích.

Úkolem Ryb je odstranit veškerý pesimismus, pochybnosti a nedůvěru a učit se spoléhat na vyšší nádhernější pravdu a život z nepomíjející sféry bytí, jež nás vysvobozují ode všeho klamu. V krajním případě se člověk se Sluncem v Rybách natolik ztotožní se svými klamnými představami a nočními můrami, že přestane rozpoznávat pravdu od nepravdy, světlo od tmy, dobro od zla. Je, jak se říká, stále víc odtržen od reality. Slunce v Rybách má ve svém prezidentském horoskopu Vladimir Putin, bývalý premiér Robert Fico či hradní kancléř Vratislav Mynář.

Další vlastností Slunce v Rybách je dokonalá přizpůsobivost. Člověk dokonale nekonfliktně zapadne do prostředí a poměrů, najde v nich svůj nový bezpečný a klidný domov. Tak jako se Vladimir Putin po Jelcinově odchodu dokonale přizpůsobil novým poměrům, když Rusové zatoužili po pořádkumilovném v jednotné linii postupujícím systému, tak se prezident Volodymyr Zelenskyj dokonale přizpůsobil válečným poměrům bojující Ukrajiny. Vratislav Mynář se zase jako kancléř dokonale přizpůsobil poměrům na Hradě, obývaném Milošem Zemanem.

Luna leží v horoskopu ve znamení Ryb v konjunkci s Neptunem ve 12. domě. Tato konjunkce vypovídá o humanitární krizi válkou zasažené Ukrajiny. Také ukazuje, jak z hlediska astrologie vypadá exodus. Luna v Rybách mívá nejpodivnější cesty osudu. Člověk je unášen proudem života jako Plaváček, aniž by se uchytil - chytá se jen nahodilých příležitostí. Je-li Luna navíc v konjunkci s Neptunem ve 12. domě, pak lze hovořit o "ztracených a po širém světě zatoulaných dětech Ukrajiny, jež nemají, kde by hlavu složily".

Luna v Rybách - tarot Kolo osudu

Na kartě vidíme zvláštní kolo připomínající kormidlo v malém člunu, který je unášen do neznáma. Člověk s Lunou v Rybách není schopen zapustit kořeny a těšit se trvale z plodů své práce. Dokáže souznít s prostředím, ale plody svého duševního nebo fyzického úsilí sotva kdy uvidí, protože nedokáže nikde trvale zakotvit. Je odkázaný na každodenní příliv zkušeností, žádné závazky ke světu už ho netíží, ani se nesnaží vytvořit vlastní kolektivní vědomí v místě, kde žije. Jedinec (nebo společnost) jen zajišťuje nejnutnější životní funkce a potřeby, aby si zachoval svou existenci. Je-li navíc Luna v konjunkci s Neptunem ve 12. domě, pak tu máme humanitární a uprchlickou krizi kontinentálního rozsahu.

Na první pohled padne do oka přesná konjunkce planet v 10. domě - Venuše, Mars a Pluto v kardinálním zemském znamení Kozoroha, což ukazuje na jediné: na neúprosný zápas Ukrajinců s ruskou armádou, odhodlání se nevzdat, neustoupit ruské agresi ani za cenu zničených životů i země. Osobní planety v Kozorohu obvykle hovoří o izolaci a vyloučeném způsobu života, odříkání, kázni i schopnosti strádat a odolávat změkčilosti ducha, aby duch člověka či národa zůstal bdělý a nezlomný. Je třeba to rozebrat co nejpřesněji:

Mars v Kozorohu - tarot Věž (Martu v Kozorohu by více seděl název Opevněný hrad)

Na kartě vidíme věž, zasaženou bleskem, s poškozeným cimbuřím a dvě lidské postavy, jak se řítí k zemi (jedna z nich přichází o svou korunu). Mars v horoskopu ukazuje na odhodlání Ukrajinců opevnit se ve městech a střežených budovách - učinit z důležitých center nedobytná sídla včetně Kyjeva, místa, kde se ukrývá prezident Zelenskyj. Teprve ale Martova konjunkce s Plutem v 10. domě ukazuje na ničivý odpor Ukrajinců - válku o každé město či budovu, na snahu ničit a zničit agresora a získat zpět moc nad fyzickým prostorem.

Člověk s Martem v Kozorohu odmítá vyklidit své pozice a přiznat porážku, i když se tím připraví o možnost vybudovat nový život. Neohroženě se staví mezi dva světy, dvě frakce, dvě různorodá uskupení (v tomto případě mezi NATO a ruské ozbrojené síly). Mars v Kozorohu je dominantní vůdčí "celebritou" v ohraničeném a bráněném prostoru. Člověk (nebo stát) se nehodlá vzdát svého postavení, i kdyby byl odříznut od okolního světa.

Mars v Kozorohu v konjunkci s Plutem (ale ve 12. domě) má v horoskopu i Julian Assange. Horoskop je z doby, kdy se sám vydal britské policii, ale aby unikl zatčení, uchýlil se pod ochranu ekvádorské ambasády, kam na něj britská policie a soudy nemohly, když zde získal politický azyl. Sedm let vydržel čelit v uzavřeném prostoru snahám o své zatčení a vydání do Švédska či USA. I v sídle ambasády vedl tichou psychologickou válku (12. dům) se svými mocnými nepřáteli, ale také se samotnými zaměstnanci ambasády, kteří si stěžovali na jeho nejpodivnější destruktivní akce. Dokud ekvádorskému prezidentovi nedošla trpělivost a Assange nepřišel o azyl.

O čem ještě vypovídá Mars v Kozorohu a tarotová karta Věž zasažená bleskem? O tom, že bránit se houževnatě změně vlastního světa může být někdy ta největší pošetilost, neboť podstatou života a jeho trvání je neustálá změna. Proto musí nakonec zasáhnout láska Boží, která nás připraví o vše (včetně hmotného těla), co škodí našemu duchu v jeho vývoji. Karta ukazuje, že člověk bude muset jednou tak či onak změnit svůj fyzický status quo a opustit svůj opevněný fyzický prostor. Proto donekonečna se opevňovat a bránit ruskému agresorovi nebude možné, jako nebylo reálné, aby se Julian Assange doživotně "zabarikádoval" na ekvádorské ambasádě.

Merkur ve Vodnáři leží v konjunkci se Saturnem v 11. domě, domě skupinových cílů a organizací (v tomto případě politických), což ukazuje na to, že se z prezidenta Ukrajiny stal hlavní moderátor válečných událostí, který zprostředkovává válku lidem na Západě a který je jako politický lídr v úzkém spojení se spřátelenými, byť zdrženlivými západními politiky a institucemi. Stejně živě zprostředkovává své válečné či mírové postoje (někdy dost nekompromisní) i vlastním lidem včetně velení armády.

Merkur ve Vodnáři přináší schopnost intuitivně pojímat nejrůznější ideje, představy či koncepce a jako emotivní proud je přetlumočit a vyjádřit dál prostřednictvím slov, gest i pohybů, ale také formou textů vkládaných do "virtuálního" prostoru. Jinak řečeno, člověk s Merkurem ve Vodnáři přináší světu aktuální poselství, obsahující jistou moudrost, poučení nebo drama, případně potěšení z krásy děje. Je třeba to ale rozebrat co nejpřesněji.

Merkur ve Vodnáři - tarot Hvězda

Na kartě vidíme nahou ženu, nemá žádné atributy moci. Sklání se v pokleku nad stvořením a vylévá ze dvou džbánů tekutinu do potoka i na zem. Nad hlavou má 8 hvězd, ta největší z nich (tvůrčí duch) zakrývá devátou (mysl a rozum). Na obrázku vidíme také květinu v plném květu s motýlem, který saje nektar z květů. Duševní "kalich" člověka s Merkurem ve Vodnáři je plně rozevřen jako květina, jejíž "tyčinky" jako anténky mu umožňují intuitivně pojímat "nad svou hlavou" nejrůznější ideje, představy a pojetí. Tyto koncepce či kompozice v emotivním zážitku či extázi přetlumočí a vyjádří v podobě textu, slov, gest nebo pohybů do fyzického nebo "virtuálního" prostoru. Míra úspěšnosti sdělovaného poselství je dána mírou jeho srozumitelnosti, úplnosti i krásy.

Člověk je zcela pohroužen do sebe, vnitřně oddělen od obecenstva, snaží se své "úchvatné" poselství předat prostým a srozumitelným způsobem. Třeba jako moderátor, bloger, youtuber, herec nebo krasobruslař, který emotivně prožívá a předvádí krásu pohybu v úchvatné choreografii. U krasobruslaře nebo tanečníka bývá Merkur v konjunkci s Neptunem, neboť používá k vyjádření hudbu - vyšší psychické vibrační pole. Tohle mám ale ověřené jen u dvou krasobruslařů. Nemusím dodávat, jak je důležité nebýt v blbé náladě, když člověk své aktuální poselství sděluje ostatním.

Ne každý herec nebo publicista má Merkura ve Vodnáři - jen specifický typ herců, komentátorů či moderátorů. Úspěšný Merkur Vodnář své ideje pojímá a bezprostředně přetlumočí v srozumitelných symbolech, obrazech či podobenstvích jako silný nebo jemný proud emocí, které mohou na okamžik "zakrýt" jeho rozum. V kolísavém proudu těchto výlevů ducha zapojuje i svůj analytický rozum, kterým kontroluje, jestli nečekaně nevypadl z "konceptu" své tlumočené představy. Co ještě charakterizuje úspěšného Merkura ve Vodnáři? Autentický vytříbený pohled na realitu a způsob zpracování vlastních představ.

Nahá žena na tarotové kartě Hvězda vylévá proud emocí a idejí ze dvou džbánů - jako pozitivní proud i negativní. Zelenského Merkur ve Vodnáři v konjunkci se Saturnem v 11. domě ukazuje na jeho projevy k nejrůznějším parlamentům světa, když v nich vystoupil na dálku. Aniž by si hrál na papaláše, často jen v tričku, bez příkras pomocí srozumitelných symbolů a podobenství vylévá proudy "dobrého a zlého" jako sprchu na nejrůznější politickou reprezentaci. Ve svých aktuálních poselstvích střídá emoce a hlediska, pozitivní i negativní, ve kterých chválí, povzbuzuje, vyčítá i kritizuje a vyzývá západní lídry k větší podpoře a účasti na zastavení agresora.

Ve výkladu horoskopu bych rád pokračoval.

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode