Velká kvadratura v horoskopu Andreje Babiše

03.06.2017 12:46

Horoskop vznikl v čase, kdy byl Andrej Babiš ještě ministrem financí a místopředsedou vlády: 22.6. 2016, 14:03:30 (UT+2:0), Praha. Tentokrát jsem zvolil systém domů Koch, protože Jupiter se ocitne ve 12. domě.

 

Tvar horoskopu: Řekl bych, že můžeme uvažovat o Rozptylu, i když mezi Venuší a Jupiterem je výsek o 70°. Takový člověk se nezabývá jen jednou ideou či událostí. Zájmy a možnosti jsou u něj vyrovnané. Jeho vědomí je vymezeno ve všech kvadrantech, takže může mít pocit, že je všestranným, společensky i individualisticky plně rozvinutým jedincem.

Jako jediná ve 4. kvadrantu leží planeta Jupiter v konjunkci se severním uzlem. Jupiter leží v Panně ve 12. domě. Člověk s Jupiterem v Panně získává velký užitek z toho, že se nemůže hnout z místa. Znehybněl či ustrnul v určité životní situaci, a tak bezezbytku využívá jedinečnou zkušenost, kterou mu poskytují „neperspektivní“ okolnosti (Tarot Viselec). Možná by se dalo říci, že obětuje svůj další životní růst podrobnému zkoumání situace, v níž se ocitl. Utrácí čas i vyhlídky kvůli jedinečné životní pozici, v níž uvázl (Jupiter v Panně je v exilu). Většinu času tráví v praktické službě a vůbec si nevšímá toho, že uvázl. Jupiter ve 12. domě oceňuje činnost v ústraní pro blaho celku. Přináší velkou svobodu a příležitosti člověku, který se ocitl v nepříznivých okolnostech. Zdá se, že největší prospěch přináší Babišovi jeho „mučednická“ role odstupujícího premiéra. Už před volbami vytěžil maximum z toho, že byl Sobotkou „obětován“ a zbaven ministerské funkce. Jeho vláda v „ústranní“ mu umožňuje získat maximální praktický užitek z řízení státního aparátu („makat a nekecat“).

Vláda řízeného chaosu poskytuje Babišovi jedinečný pohled a zkušenost: má možnost řešit nejrůznější problémy celé společnosti. Má ideální podmínky, ač zdánlivě svázané ruce, pro „cochcárny“: nikomu se nezodpovídá, na nikoho nemusí brát ohled (například na koaliční partnery). Může si jakoby nanečisto vyzkoušet, kolik toho jeho jednobarevný kabinet dokáže „vymakat“, vytěžit z této ustrnulé situace. Dvanáctý dům je domem úniku, vyloučenosti, skryté, utajené činnosti. Babišova situace se nehýbe, nevyvíjí, což mu poskytuje dost času k tomu, aby si vyzkoušel vládnout bez povolení a získával jedinečné praktické dovednosti (Panna). Jeho zvláštní situace mu poskytuje podrobný pohled na život a činnost společnosti. Dá se říci, že se Babiš „obětuje“ v nezáviděníhodné situaci pro blaho celku.

Jupiter ve 12. domě v konjunkci se severním uzlem říká: Odcházím z velkého světa (politiky i byznysu?), ale zůstávám v pozadí všeho dění jako „velké štěstí“. Severní uzel ve 12. domě vždy naznačuje postupný odchod do ústraní. U někoho to ale může trvat roky, než přijme svou volbu.

Sedm planet na západní polokouli: vědomí je více zaměřené do prostoru druhých lidí - je více závislé na cizích postojích a reakcích (nechce se nikam "cpát", pokud mu to ostatní nedovolí). Výjimkou je zde zejména Mars ve 2. domě.

Slunce nad obzorem, Luna pod obzorem: vědomí „Já jsem“ je prožíváno viditelně ve světě, duševní vyzařování a představivost je prožíváno v soukromí skrytého světa. Luna pod obzorem značí "tichou" či soukromou komunikaci s veřejností.

Tři planety v kladných znameních (+Asc), sedm planet v záporných znameních včetně Slunce a Luny (+MC). Kromě Merkura jsou všechny osobní planety v záporných znameních. Slunce a Luna v záporných znameních značí, že člověk potřebuje výrazný podnět zvenčí, aby se mohla navenek projevit jeho základní povaha. Je ovlivnitelný. Stručně řečeno, Rak čeká na oblibu a potomstvo, Štír na destrukci a "smrt", Ryby na potvrzení "víry", Kozoroh čeká na samotu a omezení, Býk na odměnu a slast a Panna na dobré fyzické podmínky a zdraví.

Velká převaha záporné polarity (7 planet, MC) v Babišově horoskopu značí poddajnost, přizpůsobivost, vztahovačnost, zaujatost (subjektivitu), ustupování „zlému“ (pokud to není osobní), přešlapování na místě, nečitelnost či nejednoznačnost, rozklad a ničení. Ženská znamení ukazují na malou dynamiku - na méně sebevědomé vystupování ve smyslu ovlivňování vnější reality. V horoskopu je málo ohně a vzduchu, aby si stínový premiér vytvořil novou pozitivní zkušenost a příležitost. Tito lidé se hůře rozhodují - nejraději nechávají věci bez povšimnutí, dokud něco neaktivuje kvalitu jejich živlu. Ale ani pak nemají potřebu měnit vnější realitu. Jen dají o sobě naplno vědět: jsem tady, ale nechte mě na pokoji! Chybí jim určitý druh představivosti, aby se daly věci do pohybu. Závěr: Máme zde poddajného, vztahovačného, přizpůsobivého premiéra bez důvěry, který pasivně přihlíží politické krizi, který není schopen udělat zásadnější rozhodnutí, aby vznikla plnohodnotná vláda; který čeká, co zvláštního se přihodí, aby mohl aktivněji vyjádřit svou povahu. Chybí mu vůle mužských znamení.

Čtyři planety ve vodních znameních (+MC), tři planety v zemských znameních (Luna, Jupiter, Pluto), dvě planety v ohnivých znameních (Saturn, Uran), jedna planeta ve vzdušných znameních (+Asc). Převaha vody (Slunce a Venuše v Raku, Mars ve Štíru, Neptun v Rybách) ukazuje na subjektivitu, zranitelnost, ovlivnitelnost, málo přímočarosti, jen podvědomé instinkty a sugesce. Slunce a Venuše v Raku ukazují, že Babiš touží hlavně po oblibě a citové odezvě, jinak je na „suchu“. V hloubi se chce zalíbit, zviditelnit Česko. Jezdí na exkurze do Bruselu i po krajích, aby udělal dojem a okouzloval svými sliby.

Mars ve Štíru ukazuje, že má Babiš potřebu se instinktivně a vytrvale bránit všemu „zlému“. Mars ve Štíru odpovídá invazivním zákrokem na každé ohrožení. Nejdřív to byl Sobotka, který Babiše připravil o ministerský post („podrazák Sobotka“), pak policie, která řeší kauzu Čapí hnízdo. Jeho vytrvalý předvolební atak na sociální demokracii přinesl ovoce, stejně tak nese plody jeho invazivní tlak na policejní složky. Nejde o předem vykalkulovaný záměr, ale o přirozenou potřebu zbavit se ohrožení zlem. Stejně jako se Babišovi podařilo odstavit "nenáviděného" Sobotku a nepohodlné policisty, podařilo se Šaronovi na dlouho odstavit Arafata, když spustil válečnou ofenzívu jako odvetu a reakci na palestinské sebevražedné atentáty. V obou případech šlo o instinktivní reakci na „zlo“. „Osvoboď nás od všeho zlého“, zní Martova píseň ve Štíru.

Pět planet v kardinálních znameních včetně Slunce a Luny ukazují, že Babiš hledá dominantní vliv a sebeuplatnění. Jeho nově objevené vědomí - obraz „stínového“ politika nad Českem - ho fascinuje a podněcuje k tomu, aby ho bylo všude plno. Nemá ale žádnou představu, jak změnit status dočasného, „trpěného“ premiéra (převažují záporná kardinální znamení: dvě planety v Raku, +MC, dvě planety v Kozorohu, jen jedna planeta v Beranu, +Asc ve Vahách).

Nejméně zastoupený vzdušný živel (Merkur v Blížencích, ascendent ve Vahách) ukazuje na nedostatek ideové volnosti, myšlenkového vzruchu a vstřícné diskuze. Andrej Babiš nekomunikuje s jinak smýšlejícími lidmi, neumí naplnit prostor srozumitelnými myšlenkami, jež obsahují univerzální pravdy (chybí planety ve Vahách a ve Vodnáři). Premiér Babiš si neumí nic vyjednat, neumí vyzvat ostatní, aby usedli k jednacímu stolu.

Neobsazená pevná znamení (pouze Mars ve Štíru) značí fluktuaci vynaloženého úsilí a energie. Člověk rychle ochabuje, ztrácí prvotní nadšení, není schopen si vytvořit stabilní postavení, udržovat pevný směr a stálou koncentraci. Střídá zájmy a volí cestu nejmenšího odporu. S tímto potenciálem nelze solidně a spolehlivě řídit ani politickou stranu, natož celý politický systém.

Vztah Slunce a Luny: fáze 180° - 225°: snaha využít momentálního osvícení (nebo „zatemnění“) k novým rozhodnutím a činům.

Merkur-Prométeus (vychází před Sluncem) vzdálený 16° od Slunce: ukazuje na nezávislý, nespoutaný, nebojácný postoj, jímž bytí nezávisle na vzorech hledá své zaměření a způsob myšlenkového nebo činorodého sebevyjádření.

Retrográdní Mars ve Štíru ve 2. domě ukazuje na intenzivní obhajobu osobního životního prostoru. Andrej Babiš energicky a neústupně obhajuje vydobyté politické pozice. Nikdo mi nebude mluvit do toho, jak mám pracovat a prosazovat v politice své zájmy! - říká Babišův Mars ve 2. domě. Člověk s takto postaveným (retrográdním) Marsem jen tak snadno neustoupí ze svých pozic, ale bude dlouhodobě bránit svůj kapitál; své hodnoty, zájmy a majetek (Babiš "vlastní" i hnutí ANO). Davy scházejí dolů z hor, aby naslouchaly jedinému muži – text sabiánských symbolů pro Marta ve Štíru v Babišově horoskopu.

Mars ve Štíru vládne nezkrotnou vůlí a vitalitou (Tarot Stínový velekněz). Jeho spalující vášeň proniká hluboko do podstaty věcí, jeho pud sebezáchovy nebere na nic ohledy. Jeho záměrem je vyvolat transformující bolest a osvobodit svůj život ode všeho "zlého". Ve 2. domě vede válku o vlastní území – prostor, který nutně potřebuje k životu.

Retrográdní Pluto ve 4. domě blízko hrotu 4. domu značí, že se ocitáme ve zcela nové životní situaci. Vypovídá to o zásadní psychické a emocionální změně pohledu na život. Dosavadní psychické jistoty či nejistoty, materiální pouta a zázemí se od základu mění, člověk se ocitá v nových podmínkách a zažívá nový způsob existence. Tuto zásadní změnu vnímání základních životních poměrů lze později jen těžko zvrátit, i když to není nemožné. Pluto v domech: staré odchází do nenávratna a vzniká nová realita. Způsob života, jaký vedl Andrej Babiš před vstupem do vysoké politiky, definitivně skončil. Jeho fyzické návyky, domov, rodinné vztahy - to vše prochází transformací, kdy už nic nebude jako dřív. Rodinná realita, zázemí, materiální pouta, zvyky - to vše je minulostí. Babišovi začal "nový" život.

Ascendent ve znamení Vah: Hlavní Babišovo téma je uznání práv druhých, spolupráce s opozicí, překonávání konfliktů a nedorozumění. Člověk s ascendentem ve Vahách by si rád získal důvěru a respekt svého silného, sebevědomého partnera či protihráče, ale musí v sobě nalézt dost lásky a odvahy, aby překonal „kladoucí odpor“ (tarot Síla). Musí uznat práva a existenci svého „agresivního“ partnera a převzít roli toho rozvážnějšího ve vztahu.Tito lidé touží nastolit vyvážený, rovnoprávný vztah se svými spojenci, kritiky či oponenty, což vyžaduje myšlenkově jasné a nezaujaté postoje vůči druhým. S pevným stiskem ruky se mají dívat "oponentům" zpříma do očí. Ve své dominantní roli (Váhy jsou kardinální znamení) by se měli vyvarovat každé neupřímnosti a posměchu "poraženým".

Ascendent ve Vahách má ve svém prezidentském horoskopu z roku 2000 také Putin. Putinova snaha získat si respekt a důvěru Západu i vlastní opozice a překonávat vzájemná nedorozumění - to je jeho hlavní prezidentské „téma“. Putinova snaha převzít roli toho odpovědnějšího ve vztahu je však, zdá se, nad jeho síly, stejně jako je nad síly Andereje Babiše vytvořit si respektovaný vztah s opozicí. Oba se nenaučili čelit svým vlastním strachům. Babiš ovšem nemá takovou moc jako Putin, aby násilně zavíral ústa opozici. Jen se tváří, že žádná opozice, žádný vzdor vůči němu, neexistuje. Ascendent ve Vahách značí: přemáhej vzdor vítězící láskou a pochopením, že to, čemu čelíš, jsi ty sám.

 

Slunce ve znamení Raka v 9. domě v konjunkci s Venuší značí Babišovu snahu zalíbit se a zviditelnit Česko ve světě. Jeho exkurze do Bruselu i po krajích jsou touhou po oblibě a prezentaci sebe i Česka. Těší ho, že se může potkávat s nejvýznamnějšími politiky Evropy. Slunce v 9. domě ukazuje na reprezentativní poslání, na instituci či společenství, jež vyznává a praktikuje zavedené způsoby chování a řízení. Babišova snaha zvýraznit naše národní zájmy v rámci EU není ale jeho aktivním přispěním zahraniční politice země, třebaže to jeden čas vypadalo, že se něco bude dít. Rak je „pasivní“ znamení, které vyhledává oblibu a věrné publikum.

Luna ve 4. domě v Kozorohu nachází "mrazivé" kouzlo ovládat základní životní zdroje a materiální pouta – vše, co nás pojí se zemí (majetek, zvyky, rodinné zázemí). Chladnokrevně kráčí za prospěchem bez ohledu na rizika. Obavy a strach jí otevírají cestu za pokladem a dobrodružstvím. Vyhledává nejpodivnější místa k činnosti a přebývání (Přírodní duch tančí v duhové tříšti vodopádu – stupeň pro Lunu v Kozorohu). Luna zde zřejmě symbolizuje Čapí hnízdo a s ním i sporný smysl nabývání rozsáhlého majetku. Lidé s Lunou v Kozorohu se těžko smiřují s politickým nebo hmotným neúspěchem. Ocitají se na nepřístupných a nežádoucích místech - v jakési dobrovolné izolaci, kde musejí čelit nejbizarnějším představám o světě. Často jsou vyšetřováni a trestně stíháni (Lunu v Kozorohu má v horoskopu bývalý primátor Prahy Bohuslav Svoboda, který byl trestně stíhán v souvislosti s kauzou Opencard; Lunu v Kozorohu má také Julian Assange, který čelil trestnímu stíhání kvůli údajnému znásilnění; a nejnověji má být vydán policii ke stíhání samotný Andrej Babiš kvůli kauze Čapí hnízdo).

Malá poznámka: zkusme si definovat Lunu v Kozorohu tím, že to porovnáme s protilehlým znamením Raka. V Kozorohu i v Raku se Luna stará o zachování života v jeho jádru. V Raku chce život chránit a zachovávat tím, že jej rozmnožuje teplem svých mateřských citů, v Kozorohu zase tím, že jej uzavře a izoluje chladem svého „odcizení“ do tvrdé slupky.

Uran v 7. domě ve znamení Berana v kvadratuře na Lunu ve 4. domě v Kozorohu hovoří o nežádoucí popularitě Andreje Babiše. Ta nakonec přerostla ve vlnu demonstrací. Kvadratura Luny a Urana zde značí vlnu veřejného odporu proti ministru financí kvůli jeho spornému nabývání majetku a jeho neochotě odstoupit.

Retrográdní Saturn ve 3. domě ve Střelci ukazuje na vyjadřovací zábrany spojené s nedostatečnou slovní zásobou a představivostí. Člověk má potíže zformulovat a zpracovat myšlenkové pochody, které vyžadují vyšší představivost a abstrakci (Vlajka se mění v orla, který křičí – stupeň pro Saturna ve Střelci). Převládá nedůvěra ve vlastní intelekt a duševní potenciál. Lidé se Saturnem ve 3. domě se snadněji vyjadřují písemnou formou než bezprostřední komunikací, kde působí nepřesvědčivě. Andrej Babiš by měl více číst jazykově vytříbená filosofická a vizionářská díla, aby si zlepšil rétoriku a slovník, když chce jako politický vůdce společnost někam vést (planety ve Střelci charakterizuje touha pracovat pro novou širší perspektivu, nové porozumění).

Merkur v 9. domě v Blížencích leží v opozici k Saturnovi ve 3. domě ve Střelci. Díky Andreji Babišovi nyní víme, co aspekt znamená: snahu zpracovat své odborné vědomosti i obecné představy o světě do knižní podoby (O čem sním, když náhodou spím). Člověk s tímto aspektem hledá činorodý způsob, jak vyjádřit vše, co se mu právě „honí hlavou“ - momentální nápady týkající se vysoce specializovaných oborů, ale i takové, které se týkají běžné lidské činnosti. Opozice Merkura a Saturna ukazuje na "napětí" mezi devátým a třetím domem - mezi dosaženými vědomostmi a omezenou schopností je srozumitelně, uceleně a vyčerpávajícím způsobem vyjádřit, aby to nebyl jen účelový mišmaš (Saturn ve 3. domě ukazuje na nedostatečnou slovní zásobu a duševní představivost). Knížka je vlastně programem hnutí Ano pro nadcházející volby a Andrej Babiš říká, že mu s knihou pomáhalo více lidí. Merkur v Blížencích v 9. domě zřejmě neznamená jen vícero znalostí z mnoha oborů, ale i vícero "hlav" i vícero využití dosaženého poznání (Aktivista se nadšeně dovolává sociální akce - stupeň pro Merkura v Blížencích).

Tato opozice Merkur - Saturn je součástí Velké kvadratury (Velkého kříže) v proměnlivých znameních.

Konfiguraci Velkého kříže tvoří dvě opozice, které jsou k sobě v kvadraturách. Zde je to opozice Merkura (Blíženci) se Saturnem (Střelec) a Jupitera (Panna) s Neptunem (Ryby). Velká kvadratura je typická pro lidi, kteří všeho dobyli vlastním úsilím, ale ocitají se v zásadním konfliktu zájmů a cílů. V proměnlivých znameních se jejich různorodé zájmy a cíle tříští, kouskují a neustále se přizpůsobují novým možnostem a změnám. Člověk s Merkurem v Blížencích v 9. domě (jako součást Velké kvadratury) nedokáže nalézt a podat jasné stanovisko k čemukoli, co se ho týká, trvale někam směřovat, vytvořit si pevnou životní představu a názor. Může se odvolávat a vymlouvat na něčí nepoctivost (Merkur kvadratura Jupiter) nebo na spiknutí a podvod (Merkur kvadratura Neptun), ale nemá-li v sobě rozvinutou morální a duchovní sílu, zůstává mluvkou, který všemu rozumí, všude byl a všechno zná a kterému všichni házejí klacky pod nohy. Kvadratura Merkura s Jupiterem hovoří o chybném úsudku, přehánění a sebepřecenění (člověk má přehnané představy o tom, co všechno dokáže). Kvadratura Merkura s Neptunem hovoří o neuskutečnitelném modelu světa, o nereálné vizi. Člověk se marně snaží ovlivnit svět svou neobvyklou představou, věří své iluzi a nenechá si ji ničím vymluvit. Když se ukáže, že je realita jiná, než si vysnil, může se cítit být oklamán nebo zrazen. V tomto případě, kdy se Merkur nachází v 9. domě (Blíženci) a Neptun na hrotu 6. domu (Ryby), osoba věří, že je nositelem všestranných znalostí a dovedností, které jsou pro společnost neocenitelné.

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode