Vláda slabého. Babišův hexagram

16.04.2018 18:25

Hexagram 9  Vláda slabého

Astrologický prvek: Merkur v Blížencích (Andrej Babiš má v horoskopu Merkura v Blížencích v 9. domě.)

Tarot 16: Věž zasažená bleskem

Výrok: „Slabý uspěje, jen když si podrobí události vnitřní ušlechtilostí a nebude jednat z pozice síly.“ Člověk je bezmocný, chce-li, aby se události vyvíjely podle jeho přání. Chybí mu potřebná síla, aby začal rozsáhlou činnost.

Na obrázku vidíme dvě padající postavy, jednu s korunou na hlavě, druhou bez koruny. Obě přišly o své postavení, ale jen postava s korunou, jež vedla bezúhonný život, nakonec uspěje. V astrologii převládá názor, že planeta v domicilu (Merkur v Blížencích) se dokáže prosadit navzdory nepříznivým aspektům. Blíženci patří mezi proměnlivá, a tedy "slabá" znamení, která produkují mnoho činnosti, ale málo stability. Člověk s Merkurem v Blížencích se rozvíjí mnoha směry, takže dochází k tříštění zájmů. Potřebuje proto někoho, kdo jeho nápady dokáže ukotvit v realitě.

Dolní trigram hexagramu je Nebe, Početí (To, co dává něčemu vzniknout), horní je Vítr, Pronikavost (To, co proniká a formuje ideu a působí uskutečnění). Člověk s Merkurem v Blížencích dává vzniknout životaschopným projektům (Nebe), které jsou vystaveny „očišťujícímu“ a „pronikajícímu“ působení „větru“. Andrej Babiš udělal dvě základní chyby: Když přivedl na svět hnutí ANO a zůstal v jeho čele, nejsa sám bezúhonný, a když po volbách vytvořil vládu a nevzdal se postu premiéra. Své projekty měl raději svěřit někomu jinému a sám do nich nezasahovat z pozice síly. Hexagram vlastně říká, že je člověk obdařený silou uvést do života své koncepce a projekty, ale musí v sobě napřed vypěstovat ušlechtilost a pomocí vnitřní (morální) síly přesvědčit ostatní, že jsou přínosem pro všechny, kteří mají dobré úmysly. Touto vnitřní morální silou nakonec vyvolá ve světě „pohromu", jež dá zelenou jeho projektům, aniž by musel jednat z pozice síly a spojovat se se závadnými lidmi.

První pozice: Vaše úhona je na místě. Ale jakápak úhona? Vraťte se na stezku vnitřní ušlechtilosti a na nikoho neútočte. (Babiš odstupuje z vládních postů poté, co navrhl jeho odvolání premiér Sobotka.)

Druhá pozice: Jaké však bude vaše vítězství, nejste-li člověkem morálně bezúhonným a ušlechtilým? (Babiš vyhrává volby a dostává šanci sestavit vládu.)

Třetí pozice: Sám nejste schopen zrealizovat své projekty. Nic si nevynucujte. Ušlechtilému se dostane včas podpory. Neústupný se zadrhne a vyvolá bouři nevole. (Babiš se dostává při sestavování vlády do patové situace.)

Čtvrtá pozice: Podrobuj si události vnitřní ušlechtilostí a nikoho nezklameš (nikdo na tebe nebude útočit). Všichni mohou vyváznout bez úhony. V opačném případě očekávej tvrdé důsledky a nepříjemnosti ze všech stran. (Babiš se dostává do střetu téměř se všemi. V jeho vlastním hnutí to začíná vřít. Pozvolna se mu vše rozpadá a drolí.)

Pátá pozice: Zůstaneš-li dál ušlechtilý, přidají se k tobě mnozí stejně ušlechtilí. Společně můžete být silní a úspěšní. V opačném případě k sobě připoutáš ty, kteří také chtějí jednat z pozice síly bez vnitřní ušlechtilosti. (Babiš je nucený spolupracovat a hledat pomoc u stejně „vychytralých kumpánů“ z různých stran.)

Šestá pozice: Vyvolali jste ve světě pohromu. Bezúhonný ji vyvolal svou poctivostí, neušlechtilý svou neústupností a nepoctivostí. Prvnímu je výsledná událost požehnáním (všechny překážky se rozplynou), druhý po ní přichází k trvalé úhoně. (Babiš může přijít o všechno, čeho doposud v život a politice dosáhl.)

Poznámka: Výrok "vraťte se na stezku vnitřní ušlechtilosti" chápu jako "povzneste se nad sobecký aspekt osobního prospěchu a chtění a jednejte v upřímné víře, že Bůh vyřeší váš problém ku prospěchu všech."

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode