Panna

Luna v Panně
Miloš Zeman a Petr Robejšek mají v horoskopech Lunu v Panně. Jeden ji má na konci 9. domu, druhý na konci 7. domu.

Lidé s Lunou v Panně svými znalostmi, intelektem a smysly skvěle ovládají rozpolcenou skutečnost fyzického světa. Nesjednocují, ale naopak rozkládají a oddělují nesourodé či protikladné jevy. Nízké oddělují od vysokého, hrubé od jemného. Udržují polarity ve vzájemném napětí tím, že brání nižší přirozenost, instinkty a pudy před tajemnou vyšší skutečností. Problémem lidí s Lunou v Panně může být skrytý komplex méněcennosti.

Luně v Panně odpovídá Tarot Velekněžka (Tarot č. 2). Velekněžka má pravou ruku položenou či opřenou o černou sfingu (na tomto obrázku sfinga chybí). Její vědomí je spojeno s fyzickým světem, který skvěle ovládá prostřednictvím znalostí, intelektu a smyslů. V pravé ruce drží polozavřenou knihu či napůl stočený svitek. Na hlavě má tiáru obvykle nahoře ukončenou měsíčním srpkem. Lidé s Lunou v Panně mívají záhadný, neproniknutelný intelekt a hodně věcí zamlčují (střeží si své podvědomí, aby nevyšlo najevo, že něčemu nerozumí nebo že něco záměrně zkreslují). Vládnou mocnými fyzickými smysly (měsíční srpek nad hlavou).

Obličej Velekněžky je částečně zahalený bílým závojem (zde na obrázku chybí). Lidé s Lunou v Panně často vytvářejí dohady (například kolem svého zdravotního stavu). Uvědomují si, že jejich vnitřní svět - stejně jako ten vnější - je rozdělen na dvě nesouhlasné poloviny. Nejsou schopni vyhovět oběma jástvím, oběma skupinám či pravdám. Udržují proto tyto dva nesouhlasné světy v napětí tím, že brání nižší skutečnost, instinkty či pudy před vyšší („vznešenou“) nesrozumitelnou pravdou. Tvoří hráz mezi nižšími a vyššími společenskými vrstvami, nižšími a vyššími pravdami. Snaží se utnout duševní hluk, který jim způsobují rozdvojené hlasy, aby se dostali hlouběji do sebe. Pokud se jim nedaří utnout tento protichůdný „skřípající“ monolog, výsledkem může být rozpolcená osobnost i společnost, které vládnou.

Velekněžka drží v levé ruce dva klíče (zde na obrázku chybí). Lidé s Lunou v Panně mají obvykle přístup do dvou světů – nižšího i vyššího. Pohybují se jak ve světě elit a učenců, tak ve světě obyčejných „nevzdělaných“ lidí. Těmi „nahoře“ ale často pohrdají - zejména, když je mezi sebe nepustí. Dva velké sloupy za Velekněžkou, mezi kterými visí závěs, představují dvě základní polarity, dvě velké tvůrčí myšlenky, na kterých stojí fyzická realita – láska a strach. Od těchto polarit se odvíjí veškerý život lidí na Zemi. Láska střídá strach a strach se opět mění v lásku. Lidé s Lunou v Panně snadno probouzejí obě „vášně“. Budí lásku i odpor. Zesilují obě polarity v sobě i v druhých lidech, čímž způsobují rozpolcenost. Většinou netuší (nebo jen velmi slabě), že za závěsem se skrývá skutečná jednota a láska všech bytostí.

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode