Luna v Kozorohu

09.09.2019 20:42

Andrej Babiš, Michal Horáček, Julian Assange, Bohuslav Svoboda i Petr Hannig (Rozumní) mají v horoskopech Lunu v Kozorohu. Lunu v Kozorohu má také Okamurovo hnutí SPD.

Luna v Kozorohu: Mrazivá krása vyhnanství a vzdoru. Skryté ovládání a moc nad hmotným světem. Silný pud sebezáchovy. Tarot: Stínový velekněz.

Jak si člověk vytvoří zkušenost s Lunou v Kozorohu - specifické podmínky a okolnosti svého života? Zřejmě je to jeho touha ovládat hmotný svět, touha osvojit si k tomu potřebné dovednosti a zkušenosti, touha získávat a uchovávat skryté hmotné poklady a odměny. Kozoroh je kardinální zemské (záporné) znamení. Luna ukazuje, jak kolektivní vědomí či nevědomí, kolektivní představy a sny rezonují v našem životě. Luna představuje naše nejhlubší vazby a touhy spojené s kolektivní myslí (Luna = lid, veřejnost, předkové, minulost, život celku).

Z horoskopu Andreje Babiše z roku 2016, kde je Luna v Kozorohu ve 4. domě, už můžeme leccos usuzovat. Především jeho rodinný majetek se dál rozmnožuje, ale zůstává „zmrazen“ či zakonzervován ve svěřeneckých fondech. Manželka Monika ale nad majetkem „bdí“. Zdá se, že Luna v Kozorohu „konzervuje a uchovává“ dosažené hmotné poklady, jichž člověk nabyl, zároveň izoluje jeho skrytou moc nad hmotným světem. Tyto poklady pak nejsou člověku vždy plně k dispozici – nemůže s nimi hýbat a využívat je, jak by si přál. Mezi Babišovy skryté poklady patří i Mafra, ale ani ve svých novinách si Babiš nemůže volně dupnout a zavelet, jak by si přál. Může jen doufat v tichou loajalitu řídících redaktorů. Tím ovšem dostal deníky i redaktory do izolace.

Protože Andrej Babiš vstoupil do politiky, Luna ve 4. domě také představuje jeho základní politický a veřejný „kapitál“. Ten je také „zakonzervován“ - preference hnutí Ano nestoupají ani výrazně neklesají, takže pokud by se teď konaly nové parlamentní volby, zřejmě by se znovu dostal do podobně izolované mocenské situace. Sám sebe a své hnutí zakonzervoval v neřešitelné politické situaci. Jeho Luna vládne 10. domu, ve kterém navíc není žádná planeta. Zůstává premiérem, ale nemůže si naplno užít politickou moc a veřejnou podporu. Luna v Kozorohu = izolovaná "alternativní" moc nad fyzickým světem. Lidé s Lunou v Kozorohu mají psychologickou odvahu i potřebnou duševní a fyzickou vybavenost čelit nepřízni života a vzdorovat „zlým“ institucím. U politiků a veřejně činných osob často dochází k jejich trestnímu stíhání (Babiš, Assange, Svoboda). Platí na ně rčení: mráz kopřivu nespálí. Často se dokáží dostat z neuvěřitelně šílených situací.

Luna ve 4. domě v horoskopu Andreje Babiše zřejmě také představuje jeho rodinu a rodinné vztahy. Ty se také nezdravě „upevňují“ a „vychládají“ (hlavně díky Čapímu hnízdu). I svého syna se pokusil „zmrazit“ kdesi v zahraničí. Babiš psychologicky i fakticky ovládá svou rodinu i majetek. Luna v Raku, kde je v domicilu, plodí nový život (početí) a novou lásku k životu, zatímco v protilehlém znamení, kde je v exilu, uzavírá starý život do tvrdé nepřístupné slupky. S Lunou v Kozorohu máme moc nad hmotným světem, ale za méně příznivějších životních podmínek. Ocitáme se v dobrovolné izolaci a často bizarní situaci. Ovládáme svůj hmotný svět z alternativní vyloučené reality. Z jistého pohledu se dá říci, že Babiš vytvořil alternativní „loutkovou“ či stínovou vládu nad světem, kde nic nemá svobodnou lidskou povahu či podobu. Je to svět „zotročených“ duší připoutaných pevně k trůnu (viz postavy na kartě). Přitom to není ani samotný Babiš, kdo tahá za delší konec a hýbe loutkami. Stínovým veleknězem je tu spíše Zeman, který umožnil Babišovi fakticky vládnout. Samozřejmě jde o velmi jemné, velmi sofistikované zotročení lidí, kteří se ocitli v Babišově područí. Luna ve 4. domě naznačuje, že Babiš jako premiér skrytě ovládá celou zem jako rodinný podnik.

Lunu v Kozorohu ve 4. domě má také Okamurovo hnutí SPD. S jistotou lze říci, že vztahy uvnitř této komunity „vychládají“ a „tuhnou“, stejně jako vychládá a tuhne „rodinný“ majetek a jmění SPD. Minimálně je psychologicky zakonzervován a „skrytě“ ovládán, podobně jako jsou skrytě i zjevně ovládáni a „izolováni“ jednotliví členové hnutí. „Majetkové vypořádání“ se stalo velmi problematické už u předcházejícího Okamurova politického projektu.

U mne se vyskytla Luna v Kozorohu jen v jednom horoskopu, jenž zobrazuje mé aktivity ve virtuálním světě počítačových her. V běžném životě po hmotných pokladech a skryté moci nad hmotným světem netoužím. Jako hráč jedné počítačové hry mám Lunu v Kozorohu ve 2. domě v konjunkci s Plutem. Mé herní postavy získávají neobyčejné schopnosti a dovednosti (2. dům), ale zůstávají „zmrazené“ na nejvyšším dosaženém levelu. Také mi několikrát „zmrazili“ účet, když jsem včas nezaplatil (hraji placenou verzi hry). Postavy (loutky), jež ovládám v „alternativní hmotné realitě“, jsou skvěle vybavené brněním, zbraněmi a sociálním oblečením. Luna v konjunkci s Plutem ve 2. domě také ukazuje na velké jmění. Dlouho jsem měl jen několik desítek miliónů kreditů, ale po letech hraní mé jmění nečekaně vzrostlo. Nyní mám téměř miliardu „korun“ a mohl bych si pořídit vlastní město. Luna zde představuje nabývání hmotných pokladů a získávání nejrůznějších dovedností (schopnost se bránit, útočit, zabíjet, unikat ze spáru nepřátel). Nejde jen o nabyté kredity, ale také o odměny za zabití nepřátelských postav či splněné mise (kouzla, zbraně, brnění). Luna v Kozorohu nám dává moc nad hmotným světem, ale jen v omezené či izolované realitě.

Jako prezidentský kandidát měl Michal Horáček Lunu v Kozorohu na samém konci 3. domu ve velmi těsné konjunkci s hrotem 4. domu (téměř přesná konjunkce). To ukazuje na jeho touhu být výrazným duševně plodným hráčem velkého světa, který skrytě ovládá fyzickou realitu (Luna vládne 10. domu jako u Andreje Babiše). Třetí dům je domem duševního a slovního vyjadřování, hrot 4. domu je místem našich nejhlubších zdrojů a vazeb k životu. Horáček si chtěl zřejmě vyzkoušet, jak dokáže (jako prezidentský kandidát) prostřednictvím duševních, myšlenkových, slovních, fyzických i finančních zásob skrytě ovládat hmotný svět, ve kterém vládnou mocné instituce a mocní „zlí“ bossové, jako jsou Zeman či Klaus. Luna v Kozorohu zřejmě nemůže mít skutečně plodné duševní pocity a představy (jako například v Raku), ale dokáže to předstírat a hrát. Michal Horáček zůstává dál stínovým hráčem celostátní politiky, který doufá, že jej hmotný svět jednou odmění a uzná za jeho odvahu a vykalkulovanou "anarchii".

 

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode