Nejnovější horoskop Okamurova hnutí (SPD)

10.08.2017 15:01

Nejnovější horoskop Okamurova hnutí (SPD), usilujícího se o vstup do Sněmovny. Horoskop: 4.8. 2017, 10:12:20 (UT+2:0), Praha.

Tvar horoskopu: Rozptyl. V případě Rozptylu jsou zájmy a možnosti subjektu vyrovnané. Vědomí je vymezeno ve všech kvadrantech, takže lidé v hnutí mohou mít pocit, že je SPD plně rozvinutým sebe realizujícím politickým subjektem.

Šest planet na východní polokouli: převládá individualismus; vědomí více zaměřené na sebe, na vlastní angažovanost a nezávislost.

Čtyři osobní planety ve 4. kvadrantu: vědomí je zaměřené na angažovanost ve společnosti, na realizaci vlastní společenské a politické nezávislosti. Možná by se to dalo říci i takto: politické zájmy a přání hnutí jsou nadřazené touze sloužit a vyhovovat ostatním.

Slunce nad obzorem, Luna pod obzorem: vědomí „Já jsem“ je prožíváno viditelně ve světě, představivost a psychické vnímání je prožíváno v soukromí skrytého světa.

Pět planet v záporných znameních, pět planet v kladných znameních (+Asc). Čtyři planety v ohnivých znameních, tři planety v zemských znameních, dvě planety ve vodních znameních, jedna planeta ve vzdušných znameních (+Asc). Převaha ohně značí nadšení (odhodlání), vlastní iniciativu a tvůrčí dominanci (Slunce a Mars ve Lvu). Nejméně zastoupený vzdušný živel (Jupiter ve Vahách +Asc) ukazuje na nedostatek ideové volnosti a vstřícné diskuze.

Vztah Slunce a Luny: fáze 135° - 180°: hledání vlastního výrazu a směřování k „osvícení“. Možná by se to dalo vyjádřit takto: „Něco jsem už dokázal, ale své možnosti jsem ještě zdaleka nevyčerpal (svého vrcholu jsem ještě nedosáhl).

Merkur-Epiméteus (vychází po Slunci) vzdálený 26° od Slunce: rozvážný, málo sebevědomý postoj, svázaný tradicemi a vzory, jímž bytí hledá své zaměření a způsob myšlenkového nebo činorodého sebevyjádření; zdrženlivý, málo sebevědomý způsob uplatňování svých znalostí a dovedností díky závislosti na vzorech. Jinak řečeno, Okamurovo hnutí postrádá jako celek sebedůvěru (netroufá si hledat a uplatňovat vlastní způsob myšlenkového sebevyjádření), protože je svázané tradicemi a velikostí svých vzorů a předchůdců. Tím vzorem je nejen Tomio Okamura, ale podobná hnutí a inspirativní osobnosti (Le Penová, Wilders, Putin …). Slunce je „daleko vpředu“ před Merkurem, což se dá přeložit i takto: Hnutí má sice „volnou ruku“, ale jako celek si netroufá zaujmout sebevědomý nebojácný postoj nezávisle na svém zakladateli a dalších vzorech, k nimž vzhlíží. Budoucnost hnutí je tak závislá na zářné politické budoucnosti, kreativitě a odhodlání jeho nejvyšších představitelů a vzorů (Slunce leží ve Lvu v 11. domě v konjunkci s Marsem).

Ascendent ve znamení Vah: Bytí zde říká: chci být vnímáno jako ten, kdo touží po klidném a vyrovnaném životě, kdo umí být společenský, přátelský a oblíbený, uznává práva druhých a oceňuje půvab, krásu a jednotu života. Úkol ascendentu ve Vahách = umět vycházet vstříc druhým. Nádherný motýl ve vitríně je protknutý špendlíkem, aby byl obdivován jako dokonalý – stupeň pro ascendent ve Vahách.

Vzestupný lunární uzel ve Lvu v 11. domě značí osobitou, kreativní skupinovou aktivitu. Snaha být středem pozornosti - být v politickém zájmu (centru) a kurzu.

Slunce ve Lvu v 11. domě v konjunkci s Marsem: Okamurovo hnutí si zvolilo stát se „nezařazenou“, neohroženou vedoucí politickou silou ve společnosti jako svou nejvyšší představu. Snaha oslňovat a dominovat na politické scéně - hýřit nápaditostí a odvahou. Hnutí se představuje jako tvořivá nepřemožitelná povaha a síla usilující se o politickou „protekci“ (přednost před ostatními), o co největší politickou moc. SPD se bude chovat jako královský syn, který odvozuje svůj původ od „božského práva“, ne od „mudlovských“ stranických struktur. Hnutí vkládá energii do své nejvyšší představy a vzoru. Konjunkce Slunce a Marse ve Lvu dává obrovskou vitalitu a odhodlání, v 11. domě pak může mít člověk pocit, že jeho plánům a budoucnosti nemůže nic stát v cestě. Okamurova politická smršť, která se přežene přes Česko. :-)

Luna v Kozorohu ve 4. domě v konjunkci s hrotem 4. domu: prostě řečeno: počátek a konec SPD leží v jeho trvalém pocitu odloučenosti a osamocenosti (nenese zárodky plodného politického života). Luna v Kozorohu není schopna zrodit nový život, jen starý život uzavírá do tvrdé slupky. Okamurovo hnutí bude nadále žít v soukromém izolovaném politickém světě, byť bude parlamentní stranou (podobně jako komunisté). Lidé s Lunou v Kozorohu se ocitají na nepřístupných a nežádoucích místech - v jakési dobrovolné izolaci, kde musejí čelit nejbizarnějším představám o světě. Mohou mít pocit, že sestupují do prostoru plného nebezpečí a dravých šelem, což je motivuje k činnosti - riskantnímu dobrodružství. Luna v Kozorohu se pohybuje v uzavřeném světě, kde vládne chladný kalkul. Nachází „mrazivou vášeň“ ovládat stínový svět. Skupina lidí odvázala velkou kánoi a vydává se na cestu po vodě – stupeň pro Lunu v Kozorohu.

Merkur v Panně ve 12. domě: výrazná analytická činorodost sledující nejrůznější „skryté vady“ v řízení a funkčnosti společenských procesů a jevů. Snaha dopodrobna a objektivně mapovat a zaznamenat fyzickou realitu z pozice „skrytého“ pozorovatele. Merkur v Panně ve 12. domě rozkrývá nejrůznější jevy, které ostatní přehlížejí. Merkur v Panně dává rozlišovací a rozeznávací schopnosti, všímá si nejmenších detailů či rozporů, někdy ale zbytečně moc zabíhá do podrobností, je kritický, soustřeďuje se na jednotlivosti, ale hlubší podstata věcí mu uniká (pro stromy nevidí les). Merkur (Panna) ve 12. domě je ale poněkud nesvůj (analogie k Rybám). Člověk sice vychází z co nejpřesnějších údajů, navzdory tomu je využívá k promítání svých iracionálních představ o světě. Malíř expresionista při práci - stupeň pro Merkura v Panně.

Luna v Kozorohu ve 4. domě tvoří trigon na Merkura v Panně ve 12. domě: aspekt přináší schopnost interpretovat nejrůznější obavy a kritické postoje lidí, kteří se cítí politicky vyloučeni (Luna v Kozorohu). Schopnost vystihnout společenské problémy - vystihnout vše, co trápí obyvatele Česka. Schopnost barvitě popsat, čím vším a kým jsme ohrožováni. Aspekt Merkura a Luny zde přináší duševní obratnost projektovat nejrůznější přání v detailně zobrazované závadné skutečnosti. Duševní obrazotvornost při vytváření nejbizarnějších "zlých" světů. Politika jako imaginární (expresionistické) umění.

Luna v Kozorohu v 4. domě tvoří trigon na retrográdní Uran v 8. domě (Beran): aspekt hovoří o podpoře a ohlasu (pozitivních reakcích) ze strany příznivců hnutí SPD a překonání jeho tabuizace na politické scéně (aspekt obecně přináší popularitu a oblíbenost, přízeň davu). Člověk s takto postavenou Lunou a Uranem dosahuje psychické, materiální a ideové nezávislosti na světě druhých (prožívá úspěch, takže se už nemusí považovat za „trpěného“ outsidera). Aspekt zde hovoří o příznivých změnách v navazování těsnějších (rovnocenných) vztahů SPD s ostatními politickými subjekty. Člověk s takto postaveným Uranem zažívá neobyčejnou volnost a svobodu při navazování důvěrnějších vztahů s těmi, s nimiž sdílí společný prostor.

Merkur v Panně ve 12. domě opozice retrográdní Neptun v Rybách v 6. domě: Napěťový aspekt Merkura s Neptunem hovoří o neuskutečnitelném modelu světa, o nereálné vizi. Člověk se snaží ovlivnit svět svou neobvyklou představou, věří své vizi a nenechá si ji ničím vymluvit. Opozice planet zde hovoří o alternativní realitě (Merkur ve 12. domě), která obsahuje nejrůznější praktické návody a popisy toho, jak by měl vypadat náš svět, která ale ignoruje dosavadní zaběhnuté zvyky a chování - každodenní fungování české společnosti. Člověk s takto postaveným Neptunem v 6. domě v Rybách by rád nastolil nové „posvátné“ hodnoty do každodenního způsobu života, ale nemá jasnou představu, jak změnit chování lidí, kteří jsou na dosavadní způsob zvyklí. Dlouhodobý sen SPD o spravedlivějším světě přímé demokracie bez EU je v horoskopu vykreslen jako „objektivní realitou potlačená realita“, která chce vyplout na povrch prostřednictvím podvědomých představ a přání. Zatímco Andrej Babiš sní o nových lidech v „neschopném“ českém prostředí, Okamorovo hnutí sní o nové realitě v „uloupeném“ českém prostředí. Neptun v horoskopu ukazuje, kde chceme být jiní, vymykat se průměrnosti. V 6. domě člověk hledá alternativu k zavedenému způsobu života. Odmítá přijmout každodenní zvyklosti společnosti a prosazuje vlastní idealistické vidění světa. Opozice Merkura a Neptuna není ale jednoznačným odmítnutím mého vidění světa; není to úplný neúspěch jako v případě kvadratury, kterou má v horoskopu Andrej Babiš. Je to spíš dobrý pokus, který nevyšel kvůli tomu, že jsem nedokázal plně využít a praktičtěji zaměřit svůj tvůrčí potenciál (Merkur = získané schopnosti a způsob, jak je uplatňuji).

Venuše v Raku v 10. domě v konjunkci s MC: populární hnutí a populární politika jako způsob, jak okouzlovat společnost. Umění empatie a dar vystupovat z pozice úspěšného domácího lidového hnutí. Lidé s Venuší v 10. domě cítí příjemné vzrušení a nádheru života, když se mohou setkávat a ukazovat na viditelných místech – otevřené scéně.

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode