Nejnovější horoskop Petra Hanniga (Rozumní)

09.10.2017 19:04

Nejnovější horoskop Petra Hanniga, předsedy Strany zdravého rozumu, kandidáta na českého prezidenta. Horoskop: 29.9. 2017, 10:29 (UT+2:0), Praha. Kdyby se Hannig skutečně usiloval o post prezidenta, musel by mít většinu osobních planet ve 3. kvadrantu, jako mají nejžhavější prezidentští kandidáti. Jenže tam není žádná planeta. Buď si Petr Hannig dělá z lidí dobrý den a jde mu jen o to, aby upoutal pozornost, nebo horoskop vypovídá o úplně jiných, „nepolitických“ věcech. To se pokusím rozšifrovat. On sám svou kandidaturu oznámil v červenci s tím, že kandiduje jako „náhradník“ Miloše Zemana.

Tvar horoskopu: Lokomotiva, kdy jsou planety rozloženy do útvaru o přibližně 225°, zbylých 135° stupňů zůstává prázdných. Venuše jako tažná – vůdčí planeta horoskopu. Lokomotiva vypovídá o vytrvalém nepolevujícím tlaku a postupu. Venuše v 10. domě táhne ostatní planety za sebou bez potřeby vychýlit se z nastoupeného kurzu.

Venuše ve znamení Panny v 10. domě: pořádkumilovná, pečlivá a starostlivá Venuše, těšící se z každého drobného úspěchu, zisku či „bodů“, které přibydou na kontě skromné slávy. Venuše si zde cenní praxe – zavedených každodenních rituálů, které přinášejí radost z dosažených výsledků a úspěchů „všedního dne“. Drobná, mravenčí politická práce (Venuše konjunkce Mars v Panně), která vede k malým úspěchům – tak by se dala shrnout činnost Petra Hanniga od doby, kdy stojí v čele Strany zdravého rozumu. Hannig dokáže ocenit každý malý politický pokrok a úspěch, který on a jeho strana udělá. Je rozumný a vítá „každou malou domů“, aby se vzápětí potěšil ze skromného volebního zisku (Novomanžel rychle odhrnuje závoj po svatebním obřadu – stupeň pro Venuši v Panně). Venuše v Panně v 10. domě jako „tažná“ – vůdčí planeta horoskopu hovoří o někom, jehož základní motivací k seberealizaci je radost z drobných společenských a profesních úspěchů. Potřeba být oblíbený a uznávaný předchází činnostem (Venuše vychází před Marsem). Člověk využívá, že je známým a vyhledávaným objektem, k tomu, aby mohl nabízet světu drobné politické zkušenosti a znalosti v oblasti sociální, ekonomické a zdravotní (nabízí světu řešení praktických problémů všedního života). Problémem Venuše v Panně zřejmě je, že ztrácí zájem cokoli prožívat a tvořit, pokud nemá pracovní výsledky, kterými by se mohla pochlubit.

Osm planet na východní polokouli: výrazně převládá individualismus; vědomí více zaměřené na sebe, na vlastní angažovanost a nezávislost.

Čtyři osobní planety ve 4. kvadrantu: vědomí je zaměřené na angažovanost ve společnosti, na realizaci vlastní společenské a politické nezávislosti. Možná by se to dalo říci i takto: politické zájmy a přání Petra Hanniga jsou nadřazené touze sloužit a vyhovovat ostatním.

Ve 3. kvadrantu není žádná planeta: nedostatečně vymezený prostor v kolektivním (veřejnoprávním) vědomí; chybí snaha hledat ve veřejném prostoru skutečné spojence, poskytovat si vzájemnou podporu, případně se vůči nim vymezovat. Třetí kvadrant nás nejvíce spojuje se světem druhých lidí.

Slunce nad obzorem, Luna pod obzorem: vědomí „Já jsem“ je prožíváno viditelně ve světě, představivost a psychické vnímání je prožíváno v soukromí skrytého světa.

Šest planet v záporných znameních (+ Asc), čtyři planety v kladných znameních. Pět planet v zemských znameních, dvě planety ve vzdušných znameních, dvě v ohnivých znameních, jedna ve vodních znameních (Neptun v Rybách, Asc ve Štíru). Převaha zemského živlu (tři planety v Panně, dvě v Kozorohu) značí praktičnost, rozumovost a zaměření na snadné dosahování hmatatelných výsledků. Nejméně zastoupený vodní živel značí nedostatek citové vazby, odevzdanosti a oživení.

Vztah Slunce a Luny: fáze 90° - 135°: činorodost a odvaha.

Merkur-Prométeus (vychází před Sluncem) vzdálený 8° od Slunce: ukazuje na nezávislý, nebojácný, ale zdrženlivější a sebevědomější postoj, jímž bytí nezávisle na vzorech hledá své zaměření a způsob myšlenkového nebo činorodého sebevyjádření.

Ascendent ve znamení Štíra. Duše zde říká: chci být vnímána jako ten, kdo intenzivně vniká do problému, vidí do samé podstaty věcí, kdo odvážně čelí všem strachům a krizím (Výzkumník experimentuje – stupeň pro ascendent ve Štíru).

Vzestupný lunární uzel ve Lvu v 9. domě značí, že má člověk dospět ke zmoudření (vyššímu pochopení smyslu) a osobitému tvůrčímu způsobu života. Severní uzel v 9. domě obecně značí zájem o cizí kultury a jazyky, vzdálené filosofie a vyšší morální hodnoty a autority.

Slunce v 11. domě ve znamení Vah: vysoký společenský ideál ve službách politiky. Bytí si zvolilo zasazovat se srozumitelnou formou politiky o rozvoj společensko-psychologických vztahů a zákonitostí jako svou nejvyšší představu o sobě samém. Snaha dorozumívat se tvůrčím způsobem s ostatními (Slunce ve Vahách) prostřednictvím politické angažovanosti (Slunce v 11. domě). Lidé se Sluncem v 11. domě hrají důležitou úlohu v životě nějaké skupiny, kterou pojí společné zájmy a cíle. Vesničan chrání kuřata napadená sokolem – stupeň pro Slunce ve Vahách (Politik chrání svou zemičku napadenou migrací a diktátem EU – by zněl přesný překlad)

Merkur na hrotu 11. domu na konci znamení Panny (budu pracovat s tím, že už je v 11. domě): snaha budovat profesionální pracovní i společenské vztahy, uplatňování analytického myšlení v týmové práci. Merkur v Panně dává rozlišovací a rozeznávací schopnosti, všímá si nejmenších detailů či rozporů, někdy ale zbytečně moc zabíhá do podrobností, je kritický, soustřeďuje se na jednotlivosti, ale hlubší podstata věcí mu uniká (pro stromy nevidí les). Merkur ve Vahách se zajímá o společensko-kulturní procesy a způsob, jak je tvůrčím srozumitelným způsobem zachytit či vyjádřit (to, co začíná). Merkur v Panně v 11. domě podrobně analyzuje „programové“ možnosti a varianty a nastavuje konkrétní politické cíle (to, co končí). Nicméně kritičnost a rozumovost bude vždy převládat (Merkur v Panně) nad tvůrčí myšlenkovou aktivitou obohatit společnost (Merkur ve Vahách).

Luna v Kozorohu ve 3. domě: Luna v Kozorohu chladnokrevně kráčí za prospěchem bez ohledu na rizika. Obavy a strach jí otevírají cestu za pokladem a dobrodružstvím. Vyhledává nejpodivnější místa k činnosti a přebývání. Lidé s Lunou v Kozorohu se těžko smiřují s politickým nebo hmotným neúspěchem. Ocitají se na nepřístupných a nežádoucích místech - v jakési dobrovolné izolaci, kde musejí čelit nejbizarnějším představám o světě. Luna v Kozorohu ve 3. domě nachází „mrazivé“ kouzlo organizovat a získávat širokou podporu nejbližšího okolí - v tomto případě názorově blízkých politických subjektů. Hannigova Strana zdravého rozumu se spojila s programově podobně zaměřenými stranami pod společnou platformou a názvem Rozumní. Luna v Kozorohu ale není schopna zrodit nový život, jen starý život uzavírá do sebe a brání působení životodárných paprsků. Jinak řečeno, tyto politické subjekty budou žít v jakési dobrovolné izolaci, dál se sdružovat, podporovat a ujišťovat o duševní shodě, zkrátka žít „podzemním“ programovým životem marně doufaje, že svět jim jednou umožní vystoupit ze stínu. Neviditelný chór se rozléhá kostelem – stupeň pro Lunu v Kozorohu. Luna v Kozorohu ráda loví v nepřístupných „temných“ vodách. Hannigova Luna nachází "mrazivou" vášeň získávat podporu nejrozmanitějších politických vzdorostran, včleňovat je do svého myšlenkového světa, a těšit se tak z „duševních zisků“. Každá nově připojená strana představuje zesílený informační zvuk „antimainstreamové“ komunity (Luna ve 3. domě). Luna je navíc v konjunkci s Plutem, což ukazuje, že tato stínová názorová říše si je vědoma své vzrůstající moci. Je třeba chápat, že Luna v Kozorohu vnímá život izolovaně. Člověk si dobrovolně volí samotářství a omezení jako způsob psychického vnímání a představivosti, aby získal co nejvíce zkušeností ze „stínového“ světa, kam se druzí neodváží. To je ona cesta za nebezpečím a riskantním podnikem, charakteristická pro Lunu v Kozorohu. U Andreje Babiše je to „podnikatelské“ politické dobrodružství, u Assangeho je to „hackerské“ politické dobrodružství, u Horáčka je to „občanské“ politické dobrodružství a u Hanniga „popkreativní“ politické dobrodružství. A všechny tyto osoby spojuje odpor vůči politickému mainstreamu a jeho bossům.

Luna v Kozorohu ve 3. domě v konjunkci s Plutem ukazuje na převratné změny v šíření a podpoře vlastenecko-opoziční komunity, jež žije svým vlastním „alternativním“ politickým životem. Hannigova Luna nachází mrazivou slast, že se komunikační hranice a informační dálnice Rozumných doširoka otvírají novým možnostem - hýbou a posouvají všemi směry. Hannig může mít pocit, že ani žádné hranice neexistují, že zde vzniká mocná vlastenecká fronta, která je schopná vést „podzemní“ odpor vůči diktatuře mainstreamových bossů. Lidé s Lunou v Kozorohu snadno nabydou dojmu, že „reálný“ mainstreamový svět se sám nachází v matrixové vylhané realitě, plné zlých oblud (Lunu v Kozorohu v hlavním domě má Okamurovo hnutí). V roce 2018 přejde tranzitní Pluto třikrát přes Lunu v základním horoskopu. Tehdy dojde v Hannigově "stínovém" světě k oživení "národního odporu", hnutí se oprostí od strachu a vydá se vstříc novým dobrodružstvím vytvářet vlastní alternativní svět, ve kterém nebudou vládnout mainstreamová média a bossové.    

Saturn ve 2. domě ve Střelci: blokovaná hodnotová měřítka. Člověk má problémy být sám sebou ve svém vlastním domě. Strach z odcizení v neznámém prostředí vede k tomu, že je zajatcem tradičních hodnot a „bezpečné“ reality (Imigranti vstupují do nové země – stupeň pro Saturna ve Střelci). Lidé s takto postaveným Saturnem mohou mít pocit, že je jejich životní prostor (včetně přijatých hodnot a získaného majetku) ohrožován. Rádi by si o sobě vytvořili sebevědomější mínění, ale obavy, že nebudou schopni obhájit své hodnoty, svůj životní prostor v neznámém cizím prostředí, způsobují, že se stávají zajatci a přísnými ochránci svého životního prostoru a hodnot, jež vyznávají.

Merkur v Panně v 11. domě v kvadratuře na Saturna ve Střelci ve 2. domě: základní myšlenkové a programové postoje a cíle Petra Hanniga jsou založené na nedůvěře a odmítání, nezdravé opatrnosti a lpění na vlastnických "hodnotových" právech. Tento "antisluníčkářský negativismus", jehož vyznavači upřednostňují život v přísně oddělených kulturních zónách, se dnes masově šíří po internetu. Lpění na vžitých hodnotách a odstraňování rizik spojených se vším cizorodým vede k sofistikovanému názorovému modelu, který nelze ani tím nejlepším způsobem uskutečnit ve svobodné sféře, ale jen v nejpřísnějším režimu života "za železnou oponou". Kontraproduktivní úzkostně-nedůvěřivý způsob uvažování a programového vyjadřování, založeného na striktních bezpečnostních opatřeních, stavění fyzických a duchovních bariér, striktním odmítání uprchlíků, liberálních elit a diktátu EU. Saturn ve 2. domě upevňuje a chrání osobní prostor a hodnoty. Kvadratura na Merkura v 11. domě však značí úplnou hodnotovou karanténu. Ve skutečnosti jde o lakomství - neochotu sdílet svůj prostor, hodnoty a hmotné prostředky s někým jiným. A je otázkou, jestli je to u Petra Hanniga "jen" politická odpovědnost "chránit národní zájmy". Z obavy, že neobstojí před drsným životem, lidé s kvadraturou Merkura a Saturna striktně odmítají jakékoli „neodpovědné“ chování, aby se vyhnuli nežádoucím problémům a neúspěchu. Jejich zhoubná opatrnost, strach z újmy a jistota bezpečí se lehce změní v cynismus. Pro své pohodlí ignorují cizí neštěstí. Odmítají vést konstruktivní dialog se životem, už předem si jsou jistí neúspěchem. Nevěří v život a v jeho zázračné proměny a příležitosti, ani na léčivé síly. Člověk s kvadraturou Merkura a Saturna se snaží omezit své představy, odmítá vidět novou širší realitu a možnosti. Doslova se zabednil.

Venuše v Panně v 10. domě v opozici na retrográdního Neptuna v Rybách ve 4. domě: dlouhodobá touha pečovat o skromný úspěch a profesní zviditelnění své lehce výstřední politické dráhy. Hannig se jako politik nechává neviditelně unášet celoživotní a „doživotní“ (Neptun ve 4. domě) těžko uchopitelnou vizí a láskou. Politickou kariéru pojímá jako způsob, jak vzbuzovat sympatie a oblibu u svých „posluchačů“. Aspekt hovoří o zvláštním profesním idealismu, kdy se člověk oddává své tiché náklonnosti a slasti, aniž by tušil, že může jít jen o iluzi a únik před realitou - o útěk i návrat do nenaplněného profesního (uměleckého) života. Snadno se ocitá v tajemném světě obdivovatelů a obdivovatelek a nejrůznějších „idolů“. Touha po zvláštních „romantických“ profesních vztazích a zakázaných spojeních (například s Adamem Bartošem) dělá z Hanniga lehce ujetého populistu, který se nevyhýbá žádným „svodům“ z nejkrajnějšího politického spektra. Je třeba chápat, že aspekt Venuše a Neptuna ukazuje naši přístupnost nechat se okouzlovat a „mámit“. Napěťový aspekt v rohových domech ukazuje na to, jak snadno lze podlehnout nabídkám ke spolupráci a pomoci od osob a uskupení, které snižují naši důvěryhodnost a respekt ve společnosti. Škodí naší pověsti (Venuše je v konjunkci se stálicí Zosma). Svůdnost a nebezpečí této konstelace spočívá v tom, že jde o spontánní a nezištnou nabídku a podporu.

Mars v Panně v 10. domě: energie je zde vynakládána na získávání praktických dovedností v prestižním, společensky vlivném povolání. Snaha perfektně zvládnout politiku jako řemeslo. Člověk se chce uplatnit v povolání jako zkušený praktik. Pečlivě vedená politická kariéra (Mars konjunkce Venuše v Panně). Mars v Panně v konjunkci s Venuší v 10. domě značí, že je vůle zaměřená na důkladnou mravenčí práci, která přináší okamžité profesní výsledky a úspěch. Radost ze specifických výsledků a (volebních) zisků jde ruku v ruce s vynakládanou energií zvládat praktickou politiku. Radost z úspěchů a společenského zviditelnění předchází činnostem. Člověk s Venuší a Marsem v proměnlivém znamení Panny neočekává převratnou kariéru, soustřeďuje se na každodenní výsledky, těší se z každého bodíku na kontě své skromné slávy.

Venuše a Mars v Panně v 10. domě trigon Pluto v Kozorohu na hrotu 3. domu: úspěšné využití skrytých sil a skrytého potenciálu k sebeprosazení v pečlivě vedené politické kariéře. Hannigova schopnost získávat náklonnost a důvěru mocných spojenců mu umožní výrazně posílit svůj vliv ve společnosti. To, co Petr Hannig na své politické kariéře miluje a obdivuje (Venuše) a o co v ní usiluje (Mars), je mocně podpořeno zásadní změnou „seskupení“ v jeho nejbližším okolí. Zdá se, že navázané spojení s dalšími stranami podobného zaměření uvolňuje skryté síly, probouzí nové aktivity, vede k „osudovým“ setkáním – výrazně tedy posiluje „mediální“ a politický potenciál Rozumných.

Mars v Panně v 10. domě v opozici na retrográdního Neptuna v Rybách ve 4. domě: odvaha prosazovat v pečlivě vedené kariéře nepříliš reálnou vizi, která má změnit „domácí“ poměry, změnit zásadnějším způsobem společenské klima. Nespokojenost se stavem poměrů, jaké vládnou v naší zemi, inspiruje a podněcuje Petra Hanniga a jeho Rozumné k tomu, že se usilují o nové společenské pořádky a ideály. Vedou „bojovnou“ misi za novou lepší realitu Česka. Neptun ve 4. domě ukazuje na spojení s kolektivním vědomím či nevědomím rodné země. Politici s Neptunem ve 4. domě mívají snahu sloužit "původním" ideálům, jež vyvěrají z hlubších často nevědomých potřeb lidu po lepším idealističtějším světě, který by byl všemi více přijímaný a respektovaný. U liberálních politiků se jedná o návrat k původním „zidealizovaným“ demokratickým principům, u nacionálních politiků jde o prosazování národovecké vize či iluze. Hannig se svými Rozumnými prosazuje nepříliš reálnou politickou vizi, která má umožnit společnosti žít podle vznešenějších vlasteneckých ideálů, vzdorujíce okolnímu světu. Opozice Marta a Neptuna neslibuje úspěch, jen nabízí druhou šanci učinit nové rozhodnutí a novou volbu. Je třeba chápat, že Neptun ve 4. domě rozpouští starý svět, který nám leží pod nohama, ale netvoří nic zásadně nového. Nechává vše zamlžené a „pusté“. Člověk si uvědomuje, že skutečnost je jiná - je ještě víc klamná, než jakou si původně vysnil. V případě trigonu na Marta je tato zvláštní vlastenecká nebo liberální mise úspěšně prováděna, přesto zůstává půda jen krásně „zvrásněná“ - k přelomové změně ve společnosti nedochází (vítězí jen ideály). V případě opozice na Marta je tato zvláštní politická mise pro Hanniga a jeho Rozumné velmi obtížně realizovatelná. Neptun v rohových domech činí zásadní překážky vnímat realitu objektivně. Jen nabízí nové úniky před realitou, která se nám nelíbí.

Poznámka: Krátce po volbách do Poslanecké sněmovny získal Hannig politickou podporu končících i začínajících poslanců pro svou kandidaturu na prezidenta – měl k dispozici 20 podpisů od poslanců z několika stran. Získal podporu pro své další působení v okamžiku, kdy se mění staré osazenstvo Sněmovny za nové. Zdá se ale, že Hannigova kandidatura na prezidenta bezprostředně nesouvisí s tímto horoskopem, protože ho lze také vykládat jako horoskop strany Rozumných. Horoskop Rozumných se zde "kryje" s Hannigovou aktivitou, podobně jako se horoskop premiéra kryje s horoskopem vlády, v jejíž čele stojí.

 

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode