Nejnovější horoskop Vratislava Kulhánka

11.07.2017 08:57

Nejnovější horoskop Vratislava Kulhánka, kandidáta na českého prezidenta. Horoskop: 4.7. 2017, 15:34:30 (UT+2:0), Praha. Tentokrát jsem zvolil systém domů Regiomontanus, protože se Jupiter ocitne na hrotu 12. domu (budu jej interpretovat ve 12. domě).

Tvar horoskopu: Řekl bych, že jde o „rozptýlenější“ Lokomotivu. Lokomotiva vypovídá o vytrvalém nepolevujícím tlaku postupu. Vůdčí - tažnou planetou je zde Jupiter ve Vahách ve 12. domě.

Jupiter ve Vahách ve 12. domě nejvíce oceňuje život a činnost v ústraní, vedený pro blaho celku. Největší prospěch a dobro leží v nenápadné, veřejně prospěšné službě větší skupině lidí, jejichž důvěře se člověk těší. Jupiter zde říká: Odcházím z velkého světa, ale zůstávám v pozadí všeho dění jako „velké štěstí“. Jako přátelská „šedá eminence“, těšící se oblibě, přináším druhým prospěch.

Šest planet na západní polokouli (čtyři na východě): celkem vyrovnaná bilance mezi individualismem a potřebou být k dispozici ostatním lidem (mírně převažuje to druhé).

Čtyři osobní planety ve 3. kvadrantu značí touhu střetávat se a poznávat se se světem druhých lidí.

Slunce nad obzorem, Luna pod obzorem: vědomí „Já jsem“ je prožíváno viditelně ve světě (v „objektivním“ světě), představivost a psychické vnímání je prožíváno v soukromí skrytého světa.

Sedm planet v záporných znameních (+Asc), tři planety v kladných znameních. Pět planet ve vodních znameních (+Asc), dvě planety v ohnivých znameních, dvě planety v zemských znameních, jedna planeta ve vzdušných znameních. Převaha vodního živlu značí citovou vazbu a ochotu se přizpůsobit a proměnit (adaptovat se). Nejméně zastoupený vzdušný živel (Jupiter ve Vahách) ukazuje na nedostatek ideové volnosti a vstřícné diskuze.

Vztah Slunce a Luny: fáze 90° - 135°: činorodost a odvaha

Merkur-Epiméteus (vychází po Slunci) vzdálený necelých 15° od Slunce: ukazuje na rozvážný, méně sebevědomý postoj, svázaný tradicemi a vzory, jímž bytí hledá své zaměření a způsob myšlenkového nebo činorodého sebevyjádření. Mezi Sluncem a Merkurem leží uprostřed Mars (Mars konjunkce Slunce, Mars konjunkce Merkur), což ukazuje na razantnější a dynamičtější (Mars opozice Pluto) Kulhánkovu rétoriku směrovanou víc k jeho představě o úloze prezidenta (nemá tak vyostřený rýpavý jazyk jako Miloš Zeman).

Ascendent ve znamení Štíra. Duše zde říká: chci být vnímána jako ten, kdo intenzivně vniká do problému, vidí do samé podstaty věcí, kdo odvážně čelí všem strachům a krizím (Potápěč prozkoumává podmořské hlubiny – stupeň pro ascendent ve Štíru).

Luna ve Štíru v 1. domě: představivost a vnímání je zaměřené na zkoumání skrytých podnětů a nálad ve vědomí, na psychickou regeneraci a výdrž. V 1. domě značí, že se člověk prezentuje svému okolí jako někdo, kdo svou představivost oživuje tím, že odvážně přijímá nové výzvy, „drze“ pátrá po nových podnětech a možnostech, jak se profesně a osobnostně znovuprofilovat, kdo se - někdy s prudkostí a neobratností - vrhá do nových „psychoregenerujících“ činností (Králíček se mění v přírodního ducha – stupeň pro Lunu ve Štíru).

Slunce ve znamení Raka v 9. domě: bytí si zvolilo zastávat reprezentativní úlohu a poslání v nadcházejících prezidentských volbách jako svou nejvyšší představu o sobě samém. Jinak řečeno, člověk se staví do role politicko-kulturní autority – někoho, kdo má (zatím domnělou) váhu reprezentovat nejvyšší zájmy naší země (Ruka s vyčnívajícím palcem – stupeň pro Slunce v Raku).

Slunce v Raku v 9. domě tvoří kvadraturu na Jupitera ve Vahách ve 12. domě: přeceňování vlastního významu, vlastní důležitosti coby nenápadné autority, která chce důstojně reprezentovat zemi. Vychvalování se. Člověk si chtě nechtě vynucuje respekt a obdiv, který mu nenáleží; není schopen správně reprezentovat sám sebe. Nepatřičná nominace „skrytého favorita“ prezidentských voleb stranou, která také nemá skutečnou váhu (ODA).

Slunce v Raku v 9. domě tvoří opozici na retrográdního Pluta v Kozorohu ve 3. domě: závažná krize vědomí způsobená fatálnějším selháním v sebeprezentaci nebo sebereprezentaci. Nejvyšší představa, kterou si o sobě člověk udělal, prochází sebedestrukcí. Opozice mezi Sluncem a Plutem ukazuje na zmařený pokus obnovit přirozeným způsobem moc svého vědomí – vědomí toho, že jsem důležitým reprezentantem či kandidátem své země. Na rozdíl od kvadratury nemusí destrukce způsobit trvalou újmu ani „totální“ vymezení se vůči lidem z blízkého okolí. Neharmonicky aspektovaný Pluto ve 3. domě totiž hovoří o tom, že člověk není schopen vyjít s lidmi z blízkého okolí „po dobrém“, zajistit si jejich plnou loajalitu, podporu ani svou dostatečnou propagaci v médiích, což může vést k tomu, že si začne vytvářet vlastní mocenské „propagační“ centrum (Pluto ve 3. domě v kvadratuře na Slunce má ve svém prezidentském horoskopu Vladimír Putin).

Slunce v Raku v 9. domě tvoří trigon na retrográdního Neptuna v Rybách ve 4. domě: Neptun ve 4. domě v „profesním“ horoskopu vypovídá o zvláštním idealismu. Člověk se nechává unášet vizí - pocitem, že má příležitost svůj profesní život významně obohatit, dojít k neobyčejnému naplnění a pochopení, ale co přesně má pochopit, to nedokáže popsat. Cítí, že nyní může učinit jedinečnou zkušenost, která se v budoucnu už nezopakuje. Trigon mezi Neptunem a Sluncem ukazuje na to, že si Vratislav Kulhánek přeje poznat a uskutečnit svůj vytoužený cíl v podobě neobyčejného životního poslání, které ale vůbec nemusí souviset s jeho současnou kandidaturou na prezidenta. Člověk intuitivně cítí, že konec profesní dráhy může být vyplněn novou zvláštní zkušeností. Není mu (zatím) ale jasné, jaká je to vize – co je to za příležitost. Aspekty Neptuna ke Slunci zůstávají zahalené: hovoří o velmi vzdálené a těžko definované představě či ideji, která přichází do vědomí tiše a nenápadně. Člověk si ani nemusí všimnout, že se už začala uskutečňovat.

Mars ve znamení Raka v 9. domě: snaha a vůle obhajovat a prosazovat kulturní a politické zájmy země, bránit ústavu, prosazovat „značku“ České republiky (Benátští gondoliéři zpívají serenádu – stupeň pro Marse v Raku).

Mars v Raku v 9. domě v kvadratuře na Jupitera ve Vahách ve 12. domě říká, že Vratislav Kulhánek není schopen jednat věrohodně - prospět obnovené ODA, s jejímž programem sympatizuje a která ho nominovala a podporuje jako kandidáta, a zároveň prosazovat nejvyšší zájmy a normy své země. Jupiter ve 12. domě totiž nachází největší dobro a štěstí v nenápadné tiché podpoře skupině lidí, jejíž důvěře se člověk těší. Kvadratura mezi Marsem a Jupiterem vypovídá o tom, že člověk není schopen jednat ve svém nejlepším zájmu.

Merkur ve znamení Raka v 9. domě: důraz na zahraniční manažerské zkušenosti. Vratislav Kulhánek zřejmě přistupuje k volbě prezidenta se základní představou či ideou, že by byl prezidentem – „manažerem-moderátorem", který by koordinoval správu země tak, aby obstála v konkurenci jiných kultur a zemí (Mladá Indiánka ve staré Americe představuje kmenu svého anglického milence – stupeň pro Merkura v Raku). Zeman, Horáček i Drahoš mají Merkura v 8. domě, Kulhánek jej má v 9. domě. To znamená, že věří, že jeho univerzální manažerské zkušenosti a lidské schopnosti osloví voliče více než konkrétní prezidentský program zdůrazňující společně sdílené hodnoty. Nebo by se to mohlo říci i takto: Zatímco ostatní kandidáti hledají to, co nás kulturně a politicky spojuje a identifikuje, Vratislav Kulhánek hledá způsob, jak to společné rozvíjet, případně uplatňovat na mezinárodním poli.

Luna ve Štíru v 1. domě trigon Merkur v Raku v 9. domě: vzdělání a zkušenosti jdou ruku v ruce s psychickým sebevědomím a zaměřením (hlubší manažerské zkušenosti a znalosti umí „vylovit“ a podle potřeby i uplatnit). Duševní myšlenková obratnost (to, co cítí, umí také zformulovat), schopnost se rychle zorientovat v důležitých životních tématech, nemá problém se myšlenkově a odborně znovuprofilovat. Aspekt značí vášeň pro zvládání náročných povolání, vyžadujících znalost lidské povahy.

Merkur v Raku v 9. domě tvoří kvadraturu na Urana v Beranu v 6. domě: kvadratura mezi Uranem a Merkurem obecně značí, že můj nekonformní až buřičský způsob vyjadřování a uplatňování nečekaně narazí na tvrdý odpor a nelibost. V tomto případě může jít o nesmlouvavý postoj ze strany zaměstnavatele či spolupracovníků manažerů - osob, kteří jsou profesně zdatní a s nimiž jsem pravidelně ve styku. Jinak řečeno, aspekt Urana a Merkura zde zřejmě naznačuje nečekané a převratné změny v organizačním zajišťování Kulhánkovy kandidatury. Poškozený Uran v 6. domě obecně ukazuje na nečekanou ztrátu podpory ze strany zaměstnavatele nebo spolupracovníků, na zrušení služebních výdajů a cest a dalších pracovních výhod, na nečekané pracovní volno, na nechtěnou dovolenou - jakýsi time-out a odchod na trestnou lavici zároveň. Zdá se, že pana Kulhánka čeká nepříjemný „volební oddechový čas“ – že bude muset svou kandidaturu nečekaně přerušit.

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode