Pontifikát papeže Františka

31.03.2013 11:15

                                         

 

  Ve středu 13.3. navečer byl zvolen nový papež. Zvolil si jméno František. Jorge Mario Bergoglio je potomek italských imigrantů narozený v Buenos Aires. Horoskop: 15.3. 2013, 13:54 (UT+1:0), Řím. Horoskop nového papeže lze zřejmě považovat i za horoskop katolické církve či Vatikánu, podobně jako prezidentský horoskop lze vztahovat i na stát, v jehož čele prezident stojí.

 

                                                            

Tvar horoskopu je něco mezi Miskou a Lokomotivou.

Saturn retrográdní ve 4. domě ve Štíru je vůdčí - tažnou planetou horoskopu: nesnadný úkol (pro církev i Františka) nalézt hlubší kořeny své pozemské existence, mocnější neprivilegované zázemí, silnější pouta k životu. Snaha vrátit katolickou církev k pravým základům její pozemské existence, vrátit jí jejímu původnímu smyslu může působit jako pošetilost nebo marnost (Saturn stanovuje velká omezení). Na jedné straně silné materiální a společenské zázemí církve: restituční nároky, okázalé ceremonie a společenská privilegovanost církevních hodnostářů, na druhé straně je tu odhodlání vytvořit si úplně nové jistoty a základy hmotného bytí (Velký bál v salónech ambasády - stupeň pro Saturna ve Štíru.). Saturn ve 4. domě je ochráncem či nositelem původních hodnot, ustálených zvyklostí a tradic. Toto "břemeno" snižuje schopnost nalézt vlastní svéráz. Člověk se o něj pokouší, přesto zůstává zajatcem zakořeněných konzervativních postojů. Lidé se Saturnem ve 4. domě mohou procházet procesem odcizování se původnímu domovu, rodině nebo zemi, případně původním hodnotám a tradicím, v nichž vyrůstali nebo žili. Nemohou ale zpřetrhat vazby s původním zázemím, jistotami a zvyky - existenčními podmínkami a začít nový život.

Osm planet na západní polokouli značí větší otevřenost světu, touhu po odezvě, snahu harmonizovat a sdílet.

Slunce a Luna nad obzorem: vědomí "Já jsem", představivost, psychické vnímání jsou prožívány ve vnějším "objektivním" světě.

Osm planet nad obzorem (Saturn a Pluto jsou jediné planety pod obzorem): prožívání je zaměřeno více na vnější "objektivní" svět, více se odehrává na "otevřené scéně" než v soukromí skrytého světa.

První kvadrant neobsazený: nedostatečné vymezení vlastního životního prostoru (nedostatečné hájení soukromí a vlastní nezávislosti).

Tři planety v kladných znameních (+Asc), sedm planet v záporných znameních. Převaha vody (čtyři planety v Rybách, jedna ve Štíru) značí pokoru, proměnu, cítění, přizpůsobivost, odevzdanost, soulad a nečitelnost. Nejméně zastoupený vzdušný živel (Jupiter v Blížencích) ukazuje na nedostatek ideové volnosti, diskuze či myšlenkových vzruchů.

Vztah Slunce a Luny: konec fáze 0° - 45 a začátek fáze 45° - 90: nový začátek, výzva, prosazování, nové bojuje se starým.

Merkur-Prométeus (vychází před Sluncem) vzdálený 19° od Slunce: intenzivní a nespoutaný postoj, jímž bytí nezávisle na vzorech hledá své zaměřění a způsob myšlenkového nebo činorodého sebevyjádření; končící retrogradita.

Ascendent ve Lvu: bytí (duše) se chce projevovat a působit jako ten, kdo oslňuje, ohromuje, chlubí se, předvádí se, lehce přehání a tvůrčím způsobem dominuje. Slunce, vládce ascendentu, ve znamení Ryb v konjunkci s Venuší upřesňuje: chci být vnímán jako ten, kdo oslňuje a překvapuje svou mírností, radostností, soucitem a dobrosrdečností, kdo chce být neokázalým středem pozornosti.

Slunce v 9. domě v Rybách v konjunkci s Venuší: Bytí - ve spojení s papežem - si zvolilo mírnost, vstřícnost, víru, krásu, dobro a laskavost jako své duchovní poselství světu. Této nejvyšší představy o svém já (Slunce) se bude držet po celou dobu pontifikátu. Slunce a Venuše zde značí „slavnostní“ radostnou náboženskou zvěst (Mojžíš sestupuje s hory Sinaj s tabulkami Zákona - stupeň pro Venuši v Rybách). Devátý dům ve znamení Ryb je domem náboženského ideálu a zde též reprezentativního poslání, kde Slunce představuje významnou instituci. Člověk s takto postaveným Sluncem v horoskopu vzhlíží radostně k nebesům a prosí o požehnání a dar ke svému důležitému úkolu.

Nový mimoevropský papež představuje po letech stagnace a vleklé krize církve novou naději pro katolické náboženství a svět (Narůstající tenký srpek měsíce, který se objevuje při západu slunce, vzbuzuje u mnohých chuť začít nový projekt - stupeň pro Slunce v Rybách).

Mars a Uran v 9. domě v Beranu (konjunkce): Energie bytí se profiluje do obrazu silného pokrokového vůdce, který chce přesvědčit svět o své odvaze a sebeovládání. Ač Bergoglio zastává konzervativní náboženské postoje, které v minulosti ostře hájil, ukazuje se zřetelněji v roli nezávislého světoobčana, který boří staré pořádky. I ve své rodné vlasti měl spíš pověst muže „sociální vzpoury“ (Profil muže vyřezaný do kameje připomíná geografický tvar jeho země - stupeň pro Marse v Beranu). Lidé nebo instituce s takto postaveným Marsem a Uranem v horoskopu se odmítají podřídit jiným morálním nebo teologickým autoritám (Mars je ve svém domicilu). Uran v polosextilu na Lunu (10. dům) a v polosextilu na Merkura (8. dům): autentičtější teologie jako stabilizační prvek.

Druhým vládcem 9. domu je Neptun. Nachází se v 8. domě ve svém domicilu (Ryby). Neptun představuje místo největší iluze, v níž se rozpouštějí staré představy a struktury a následně se vynořují nové. Neptun leží v konjunkci s retrográdním Merkurem. V 8. domě to značí snahu ovlivňovat duchovní i hmotné zdroje druhých lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály zaměřené na transformaci světa. Merkur s Neptunem v konjunkci ve znamení Ryb v 8. domě: výrazná inspirace v náboženském učení, představách a mýtech, jež se týkají hmotné i nehmotné reality, idealizace chudoby a společenské vyloučenosti v rámci křesťanských východisek a zásad. Přání zbavit se přepychu dle křesťanského učení - v Buenos Aires odmítl bydlet v arcibiskupské rezidenci a do úřadu dojížděl autobusem - je možná jen velkou iluzí náboženského vůdce z Latinské Ameriky (Přehlídka důstojníků v plné parádě - stupeň pro Merkura v Rybách).

Merkur v 8. domě leží v kvadratuře s Jupiterem v 11. domě (obě planety si „vyměnily“ svůj domicil - Merkur vládne Blížencům a Jupiter Rybám). Kvadratura mezi Merkurem a Jupiterem přináší nesplnitelná očekávání. Volba sugestivního Františka okouzleného hloubkou evangelia je vstřícným krokem katolické církve pokusit se vzbudit naději a víru, že by se mohla stát pozitivní celospolečenskou či celosvětovou silou (Letadlo předvádí střemhlavý let - stupeň pro Jupitera v Blížencích). Představy a mýty o Bohu a hlubším smyslu lidské existence (Merkur v Rybách v 8. domě v konjunkci s Neptunem), pojaté křesťanskou církví, ale stěží kdy povedou k všeobecnému rozkvětu a pochopení života na Zemi (Jupiter v 11. domě v Blížencích).

Kvadratura mezi Merkurem a Jupiterem je součástí konfigurace „Polohrazda“, kterou tvoří ještě tři polosextily (Jupiter - Luna - Uran - Merkur) a dva sextily: Papež František je pozoruhodným příslibem světlé a vzrušující náboženské budoucnosti lidí.

Sextil mezi Merkurem a Lunou ukazuje na životaschopný názorový model konzervativního teologa, trigon mezi Merkurem (Ryby) a Saturnem (Štír) značí věcné a odpovědné vyjadřování životních a náboženských názorů. Schopnost chápat důležitost, význam a symboliku dané situace či jevů. Papež je sebekritický - je schopen odkrývat a bez příkras pojmenovat nepříjemné věci na adresu církve.

Opozice mezi Lunou v 10. domě a retrográdním Saturnem ve 4. domě je významná: až na Jupitera uzavírá ostatní planety na západní polokouli. Tuto fixní opozici lze chápat jako postih - snahu nového papeže zbavit církev okázalého života, její světské a materiální důležitosti ve společnosti, aby si uvědomila své hlubší kořeny a základy. Opozice Luna (Býk) - Saturn (Štír) staví papeže i církev před otázku: je církev (a potažmo František) vůbec schopna uvolnit se ze sevření světského a materiálního prospěchu či přepychu a dát svému životu nový smysl? Církev sice dlouhodobě přežívá, ale nemá žádnou vnitřní sílu tvořit nový život. Její institucionální role v životě společnosti je zároveň její smrtí. Jak ale zbavit církev všeho, co jí svazuje, aby mohla žít v jednoduchosti v hlubokém spojení se životem a jednotě se všemi živými tvory, jako žil kdysi František z Assisi? S trochou nadsázky lze říci, že František vyzval církev k obstavování církevního majetku, zmrazování účtů a rušení církevních funkcí, aby si získávala respekt a uznání trpělivou a pokornou službou potřebným (Sestra Červeného kříže - stupeň pro Lunu v Býku).

Luna v 10. domě v trigonu na Pluta v 6. domě: „pohodový“ zlomový začátek v zaběhnutých rituálech a každodenních činnostech. Nový papež je připravený změnit životní styl svých předchůdců, změnit dosavadní zvyky a pracovní návyky, zaběhnuté rituály. Aspekt hovoří o úspěšné „rekonvalescenci“ papežského stolce.

Cheirón v Rybách v 8. domě: ?

Můj osobní pohled na papeže: Papež František představuje most mezi včerejškem a zítřkem, most mezi včerejším náboženstvím a zítřejší duchovností lidstva.

Diskusní téma: Pontifikát papeže Františka

Datum 02.08.2021
Vložil suetexots
Titulek buy cialis professional

<a href=https://cialiswwshop.com/>cialis 5 mg best price usa</a>

Datum 14.07.2021
Vložil suetexots
Titulek cialis american online pharmacy

<a href=https://vsprednisonev.com/>over counter prednisone</a>

Datum 27.06.2021
Vložil suetexots
Titulek what is cialis for

<a href=https://vsamoxilv.com>[/url]

Datum 13.06.2021
Vložil suetexots
Titulek 2009 print ad for cialis

<a href=https://vslasixv.com>products similar to lasix[/url]

Datum 27.05.2021
Vložil suetexots
Titulek buy apcalis oral jelly einnahme

<a href=https://ponlinecialisk.com/>generic cialis 5mg[/url]

Datum 01.05.2021
Vložil suetexots
Titulek generic viagra cialis and levitra

<a href=https://fcialisj.com/>cialis online pharmacy[/url]

Datum 30.03.2021
Vložil suetexots
Titulek buy tadalafil 5mg tablet

[url=https://vsviagrav.com/]viagra[/url]

Datum 11.12.2020
Vložil suetexots
Titulek lisinopril and cialis interaction Digionish

Is Canadianmeds24h Legit Ramypync [url=https://xbuycheapcialiss.com/]buy viagra and cialis online[/url] reurnamunc buy cialis softtabs information

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode